Water Natuurlijk stelt schriftelijke vragen over Erfgoeddeal

In het waterbeheergebied van het Hoogheemraadschap is veel erfgoed te vinden. Erfgoed in eigendom van het Hoogheemraadschap zelf, zoals de voormalige dijkgraafwoning in Jaarsveld en de Goejanverwellesluis in Hekendorp. Maar ook veel ander cultuur- en erfgoed, zoals de historische cope-structuur van het land. Cultuur- en erfgoed is van groot belang voor het genieten en recreëren van mensen in het waterbeheergebied. Daar staat Water Natuurlijk dan ook voor. Tegelijkertijd is het copelandschap erg kwetsbaar door de bodemdaling, versterkt door de klimaatverandering.

Het rijk heeft daarom een zogenaamde Erfgoed Deal aangekondigd in de beleidsbrief van het rijk ‘Erfgoed Telt’. In deze brief heeft het kabinet het belang van erfgoed en ontwerp in de leefomgeving benadrukt. De ambitie om dit belang van erfgoed te versterken, is samen met een aantal partners verder uitgewerkt tot de ‘Erfgoed Deal’. Hierover hebben Water Natuurlijk fractieleden Jaap van der Heijden en Gerda Oskam schriftelijke vragen gesteld.

Toon alle berichten in deze rubriek