Water Natuurlijk stelt vragen over de bestrijding van de eikenprocessierups

Op dit moment vindt de bestrijding plaats van de eikenprocessierups in vele gemeenten in ons gebied. De eikenprocessierups is lokaal een grote plaag voor mensen en (huis)dieren en daarom wordt door de gemeenten hard gewerkt om deze rups te bestrijden. Gemeenten zetten diverse middelen in ter bestrijding van de eikenprocessierups, zoals het wegzuigen van de nesten, het bevorderen van natuurlijke predatoren via het plaatsen van nestkasten voor kool- en pimpelmees, ecologisch beheer van bermen en meer structuur en variatie in bermen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van (biologische) bestrijdingsmiddelen, soms in een combinatie met alle voorgenoemde methodes. Populair zijn de biologische middelen XenTari (bacteriën) en nematoden (met dodelijke bacterie), die zowel preventief als curatief worden ingezet. Helaas zijn deze middelen niet zo onschuldig, omdat ze niet alleen giftig zijn voor de eikenprocessierups, maar helaas ook voor onder meer andere rupsensoorten en vleermuizen. Daarnaast heeft door verstuiving van deze giftige stoffen, het ook een schadelijk effect op bermvegetatie, parken, tuinen en ook op oppervlaktewater. Het effect op de
biodiversiteit kan dan ook groot zijn als het niet heel selectief wordt toegepast. Helaas is bekend dat sommige gemeenten niet erg selectief te werk gaan en ook niet altijd actuele informatie hebben over de aanwezigheid van (beschermde) flora en fauna.

Water Natuurlijk maakt zich grote zorgen over de negatieve  effecten van deze middelen op de biodiversiteit in en rond onze wateren .
Daarom heeft Water Natuurlijk de volgende vragen ingediend bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van HDSR:

1. Heeft u een overzicht van de bestrijdingsmethodes van de eikenprocessierups in de gemeenten in ons gebied en de hoeveelheid gebruikte middelen? Zo nee, bent u bereid dat op te stellen?
2. Heeft u contact met de gemeenten over de bestrijdingsmethodes op de biodiversiteit in het algemeen en met name op de biodiversiteit in het water? Zo nee, bent u bereid hierover met hen contact op te nemen?
3. Geeft u advies aan de gemeenten over de bestrijdingsmethodes voor de eikenprocessierups? Zo nee, bent u bereid dit wel te doen?
4. Heeft u inzicht in de aanwezigheid van XenTari en nematoden in ons water? Zo ja, welke effecten ziet u op de kwaliteit van het water en de biodiversiteit in het water? Zo nee, bent u bereid hier onderzoek naar te doen?
5. Heeft HDSR zelf eiken waar bestrijding plaats vindt tegen de eikenprocessierups? Zo ja, op welke manier worden deze bestreden?
6. Bent u bereid de gemeenten te adviseren om bepaalde methoden wel/niet toe te passen, vanwege onze verantwoordelijkheid voor biodiversiteit in het algemeen en die in het water in bijzonder? Zo nee, waarom niet?
7. Wilt u, via de Unie van Waterschappen, een algemeen advies laten opstellen voor gemeenten over de effecten van XenTari en nematoden en een verantwoord gebruik ervan?

De schriftelijke vragen zullen zo spoedig mogelijk worden beantwoord door het college. Houdt u voor de beantwoording onze website in de gaten!

Toon alle berichten in deze rubriek