Water Natuurlijk steunt intentieverklaring Unesco nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie

Tiel, Houten, – De Water Natuurlijk fracties in het Waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden zijn verheugd. Het Landelijk Bestuur van Water Natuurlijk heeft de intentieverklaring Unesco nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie op ondertekend. Dit alles is voor het verkrijgen van de werelderfgoed status. Water Natuurlijk zet zich nu en in de toekomst naar vermogen in om de uitzonderlijke universele waarde van dit toekomstig werelderfgoed te beschermen, te ontwikkelen en uit te dragen.

Water Natuurlijk-Rivierenland
De Water Natuurlijk fractie in Waterschap Rivierenland geeft aan dat “aandacht voor cultuurhistorie niet alleen het behouden van het oude is maar juist samen inzetten voor de toekomst. Dat laat de Diefdijklinie zien. Daarom ondersteunt Water Natuurlijk Rivierenland de plaatsing van de NHW op de Unescolijst van harte!”

Water Natuurlijk-Stichtse Rijnlanden
De Water Natuurlijk fractie in Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden geeft aan dat  “De nieuwe waterberging op het eiland van Schalkwijk laat zien hoe de Nieuwe Hollandse Waterlinie werkte. Een prachtig voorbeeld van het combineren van waterbeheer en geschiedenis. Een mooi project waar we bijzonder trots op zijn. Het ondertekenen van de intentieverklaring versterkt dit”

Water Natuurlijk
Het Landelijk Bestuur van Water Natuurlijk schrijft in de Intentieverklaring dat Water Natuurlijk maakt zich sterk voor gezond en schoon water, voor waterveiligheid, ook op de langere duur, en voor genoeg water. We willen de gebruiks- en belevingswaarde van het water versterken. Daar hoort respect voor het water-gerelateerde erfgoed bij. Een mooie, goed beschermde Nieuwe Hollandse Waterlinie vergroot het draagvlak voor goed waterbeheer en het besef van onze afhankelijkheid van goed waterbeheer.

Met de steunbetuiging bevestigt Water Natuurlijk zich nu en in de toekomst naar vermogen in te zetten om de uitzonderlijke universele waarde van dit toekomstig werelderfgoed te beschermen, te ontwikkelen en uit te dragen. We zetten ons in om aantasting tegen te gaan, de linie te beschermen en om deze zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk te maken en te houden.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een belangrijke getuigenis van de nauwe relatie die Nederland van oudsher heeft met het water. Hoewel water ook elders als verdedigingsmiddel werd ingezet is de schaal en nauwkeurigheid waarmee dat in Nederland gebeurde uniek. Water Natuurlijk is op het moment de grootste groepering in de besturen van de waterschappen is.

Twee mooie Nieuwe Hollandse Waterlinie projecten in de regio’s

  • De Diefdijklinie is een dijkverbeteringsproject van Waterschap Rivierenland.
  • Het demonstratie inundatieveld Blokhoven van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Diefdijklinie
Een bijzonder project is de Diefdijklinie, vanwege de rijke historie van het gebied en de grote landschappelijke waarde. Al ruim 10 jaar wordt er in dit project intensief samengewerkt met gemeenten, bewoners, provincies. Het project is inspirerend door de integrale omgevingsaanpak. Zo ontstond één plan, met één overheidsloket, één (wettelijke) procedure en één uitvoerder. Door deze aanpak heeft de Unie van Waterschappen Waterschap Rivierenland gekozen tot winnaar van de waterinnovatieprijs 2016 in de categorie ‘Waterveiligheid’. Er is gewerkt aan behoud van het karakteristieke profiel, de bewoning en handhaving van hoogstamfruit. Er zijn wandelpaden, dijktrappen, verblijfplekken en parkeerplaatsen aangelegd om recreatie mogelijk te maken. “Mooi hoe hier beleving, cultuurhistorie en veiligheid gecombineerd worden en zorgen voor veel draagvlak bij omgeving. Een aanpak die volgens Water Natuurlijk-Rivierenland navolging verdient.”

Inundatieveld Blokhoven (eiland van Schalkwijk)
Op 24 mei 2017 heeft de Water Natuurlijk Hoogheemraad Guus Beugelink in hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden door de ingebruikname van het demonstratie inundatieveld Blokhoven de Nieuwe Hollandse Waterlinie tot leven gebracht. Guus Beugelink is tevens waterambassadeur voor de Nieuw Hollandse Waterlinie. Bij de aanleg van de polder zijn ook de recreatieve functie van het gebied versterkt met onder meer wandelpaden en kano-in- en uitstapplaatsen. Verder is aandacht besteed aan de goede leefomstandigheden voor planten en dieren. Het inundatieveld Blokhoven ligt (oostelijk van Fort aan de korte Uitweg) in Schalkwijk.

Toon alle berichten in deze rubriek