WaterNatuurlijk legt partijen langs de watermeetlat

‘Water Natuurlijk de groene stem in de waterschappen’, is onze slogan. Hoe doen partijen het die meedoen aan de Kamerverkiezingen als het over water gaat? Om daar achter te komen hebben 8 leden* van Water Natuurlijk 13 partijprogramma’s langs de lat van ons Manifest gelegd, dat alle partijen in april 2020 hebben ontvangen. Het resultaat van ons werk hebben we visueel gemaakt in een WaterRad. Ik wil u graag kort meenemen in hoe we te werk zijn gegaan om tot het resultaat te komen.

Na de oproep van de voorzitter van Water Natuurlijk afgelopen zomer, kwam sinds eind september de groep wekelijks bij elkaar. Eerst om te bespreken welke concept programma’s en partijen  publiek worden te analyseren, langs welke criteria, en of we nog wijzigingen konden indienen via amendementen. Ook bespraken we hoe het resultaat visueel te maken en wat te doen met het resultaat.

We hebben er voor gekozen 13 partijprogramma’s te analyseren, de programma’s van partijen die nu in de Tweede Kamer zitten. Het Manifest hebben we opgeknipt in vier delen met uiteindelijk 12 scores. Deze vier delen zijn Water, Natuur, Klimaat en Bestuur, met scores op gezond water, schoon water, ruimte voor water bij Water. Natuur scoren we op natuurnetwerk, herstel biodiversiteit en aanpak droogte. Klimaat landelijk, klimaat stedelijk en circulair werken zijn de onderdelen van Klimaat. En Bestuur tenslotte is gescoord op vervuiler betaalt, geborgde zetels en subsidie lokale partijen.

Alle 13 partijen

De conceptprogramma’s hebben we geanalyseerd en bij een aantal partijen is het gelukt om amendementen aangenomen te krijgen, waardoor we een aantal partijprogramma’s watervriendelijker konden maken.

Na het verschijnen van de definitieve programma’s hebben telkens twee leden van de groep partijprogramma’s onafhankelijk van elkaar geanalyseerd en hebben we de uitkomsten gematcht, collectief besproken en vastgesteld. We hebben partijen gescoord langs de 12 lijnen en opgedeeld in percentages. Omdat we de analyses positief ingestoken hebben, kreeg elke partij maximaal drie tops voor de dingen die zij goed doen en drie tips waar verbetering ten aanzien van water mogelijk is. Voordat de analyses publiek zijn geworden, hebben partijen de gelegenheid gehad te reageren op de analyses. Van de partijen die hebben gereageerd zijn de reacties beknopt weergegeven samen met de analyse, tips en tops.

De scores van de partijen variëren van 34% tot 97%.  We kozen voor percentages zodat kiezers in één oogopslag kunnen zien hoeveel aandacht een partij van voorkeur heeft voor water. Dennis de Groot en Maria Driessen hebben ons geholpen het resultaat visueel aantrekkelijk te maken.

De resultaten zijn besproken tijdens het landelijk bestuursvergadering van Water Natuurlijk en de Landelijke Bestuur Plusvergadering. De eerste reacties zijn positief en mogelijk herhalen we de exercitie voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, Het zou tevens een een mooie opmaat kunnen zijn naar de waterschaps- en provinciale verkiezingen in 2023.

Ook na de verkiezingen gaan we als Water Natuurlijk door om ‘onze groene stem in de waterschappen’ te laten doorklinken in de formatie.

*Annemiek Jenniskens, Elske Schreuder, John Steegh, Ernest de Groot, Greet Eijkelenboom, Peter Snoeren, Rianne ten Veen en Astrid Weij.

De twee partijen die het hoogst scoren in onze WaterRad zijn GroenLinks en D66. Hier kunt u de verschillen tussen hen bekijken:

GroenLinks
D66

 

Toon alle berichten in deze rubriek