Werkbezoeken en havendagen

Namens de fractie brachten Harmke van Dam en Gerda Oskam diverse werkbezoeken afgelopen weken. Hierbij een kort verslag:

Zegveld

Ten eerste was er, samen met diverse leden van de Provinciale Staten en gemeenteraden, een bezoek aan boeren in Zegveld die erg veel last hadden van de Rode Amerikaanse Rivierkreeft. De (veen)sloten in het gebied worden leeggeroofd door deze rivierkreeft. Het water, normaal met veel krabbenscheer, was nu simpelweg levenloos. Een enorm triest gezicht. Helaas is er nog geen eenduidige remedie tegen deze invasieve exoot. Door onder meer de Universiteit van Wageningen wordt, in opdracht van het HDSR, onderzoek gedaan. Via een tip van statenlid Marc de Droog wordt er door HDSR ook gekeken naar een hoopvol onderzoek van ecologe Pauline Lange. De Europese nerts schijnt de rivierkreeft te lusten ‘for breakfast’! Er wordt nu onderzocht of er een proef kan worden gedaan in de Nieuwkoopse Plassen.

Proefboerderij Zegveld

Ook in Zegveld staat de hoogwater- en proefboerderij. Dacht iedereen aanvankelijk dat lisdodde wellicht een verdienmodel zou kunnen zijn om te boeren op grond met een hoog grondwaterpeil, dat blijkt helaas niet zo te zijn. Niet alleen is er nog altijd geen goed verdienmodel voor, het haalt bovendien geen of te weinig CO2 uit de lucht. Een betere optie lijkt olifantengras, houdt veel CO2 vast, heeft geen mest nodig en levert oa cellulose op. Zie ook bijvoorbeeld  https://cradlecrops.nl/olifantengras-toepassingen/

Onderwaterdrainage/infiltratie

De eerste resultaten uit de bedrijvenproeven in Spengen en Lange Weide kwamen afgelopen week naar buiten. Met nadruk werd bij beide presentaties gesteld dat het ging om zeer voorlopige resultaten waaruit nog slecht conclusies te trekken zijn. Weliswaar is men in Spengen al veel langer bezig, maar ook daar is nog meer onderzoek nodig. Het ging bij beide proeven om een initiatief van agrariërs zelf. Het waren bedrijvenproeven, geen wetenschappelijke proeven. De eerste resultaten komen echter wel redelijk overeen: het grondwaterpeil wordt gestabiliseerd, het land wordt minder nat in de winter en minder droog in de zomer. Capaciteit waterberging wordt ook wat minder. In Spengen kon elke boer zelf het peil regelen, wat veel tijd kost van de boer. De aanschaf en tijdsinvesteringen zijn fors. In Lange Weide ging het om 1 systeem voor de  polder, omdat slechts 1 boer niet meedeed. De totale tijdsinvestering boer is daardoor veel minder.  Het effect op de waterkwaliteit os nog ongewis. Bodemdaling lastig te meten ivm niet altijd betrouwbare gegevens meetpunten door bv invloed trekkers op percelen. Wat echt positief was in beide polders is dat de boeren aangaven dat de relatie met het waterschap enorm verbeterd is door de samenwerking in de proef. Stond men voorheen tegenover elkaar, nu presenteerden de eerste resultaten samen. Dat is ook heel wat waard!

Woerdense Havendagen

In het kader van 900 jaar georganiseerd waterbeheer was Water Natuurlijk aanwezig op de Woerdense Havendagen. Doel was om mensen nog meer waterbewust te maken. Gerda Oskam: “Het was erg leuk om te doen! Veel fijne gesprekken en veel mensen die al waterbewust handelen (met voorbeelden).” Verder was iedereen zeer positief over het feit dat HDSR zich op deze manier presenteerde. Om een man te citeren: “ik ken jullie eigenlijk alleen van de belastingaanslag, nu hoor en zie ik waar jullie mee bezig zijn”.

 

Toon alle berichten in deze rubriek