Wie doet wat in de nieuwe fractie?

Na de verkiezingen van 20 maart heeft de nieuwe fractie een zogenaamde heiweekend gehouden om elkaar beter te leren kennen, te bespreken hoe we met elkaar willen samenwerken en de taken te verdelen. Het waren twee inspirerende dagen, die voortreffelijk waren georganiseerd door Agaath Dekker.

Els Otterman – els.otterman@hdsr.nl

Els is onze hoogheemraad. Haar portefeuille is na de verkiezingen nog groter geworden en behelst o.a. waterveiligheid, het project “Sterke Lekdijk”, grondwaterbeleid, duurzaamheid, energietransitie, waterbeheerplan, strategie & innovatie, omgevingswet en verder gaat zij gaat zij bestuurlijk over het oostelijk gebied van de Stichtse Rijnlanden.

Martin Jansen – martin.jansen.ab@hdsr.nl

Martin is de fractievoorzitter van Water Natuurlijk. Hij gaat over de fractie, zit de fractieoverleggen voor, het coalitieoverleg, over alle bestuurlijke zaken en is ‘achtervang’ voor alle inhoudelijke onderwerpen.

Diederik van der Molen – diederik.van.der.molen.ab@hdsr.nl

Als vice-fractievoorzitter is Diederik ook de penningmeester van de fractie. Inhoudelijk gaat hij als eerste woordvoerder over muskusrattenbeheer, waterzuivering, de keur en legger, financiën en belastingen en de belastingsamenwerking. Hij is binnen de fractie het eerste aanspreekpunt voor gebiedsplannen en -projecten in het noordoostelijk gebied van de Stichtse Rijnlanden.

Harmke van Dam – harmke.van.dam.ab@hdsr.nl

Net als in de vorige periode is Harmke de secretaris van onze fractie. Zij stelt de fractieagenda’s en notulen op en is de link met fractievolgers en het bestuur van Water Natuurlijk. Inhoudelijk is Harmke de eerste woordvoerder voor klimaatadaptatie, waterkwaliteit, waterketen in de stad Utrecht, strategie en innovatie, duurzaamheid en samenwerkingen. Voor gebiedsplannen en -projecten in de stad Utrecht is Harmke, samen met Jaap, het eerste aanspreekpunt.

Gerda Oskam – gerda.oskam.ab@hdsr.nl

Gerda neemt de meeste communicatietaken over die Anja van Berckel in de vorige fractieperiode deed, namens de fractie. Inhoudelijk is Gerda eerste woordvoerder bodemdaling, organisatie,  streekarchief, cultuurhistorie en calamiteiten. Voor gebiedsplannen en -projecten, omgevingsvisies in het vanaf de A2 gezien, westelijk gebied van de Stichtse Rijnlanden is Gerda het eerste aanspreekpunt. Tot slot beheert zij samen met Els het Twitteraccount en wil regelmatig gaan bloggen.

Agaath Dekker – agaath.dekker.ab@hdsr.nl

Als eerste woordvoerder is Agaath verantwoordelijk voor de onderwerpen watersystemen, peilbeheer (oostelijk gebied), klimaatadaptatie, strategie en innovatie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, communicatie en samenwerking. Agaath is het eerste aanspreekpunt voor het zuidoostelijk gebied van de Stichtse Rijnlanden m.b.t. gebiedsplannen en -projecten. Tot slot beheert ze onze LinkedIn-account.

Jaap van der Heijden – jaap.van.der.heijden.ab@hdsr.nl

Jaap gaat als eerste woordvoerder over waterzuiveringen, keur en legger, vergunning en handhaving, juridische zaken, financiën, belastingen en belastingsamenwerking. Mbt gebiedsplannen -en projecten in de stad Utrecht is Jaap, samen met Harmke, het eerste aanspreekpunt.

Toon alle berichten in deze rubriek