Nieuwsbrief 20 mei 2019 – Raadsbreed Bestuursakkoord en nieuw college met Water Natuurlijk lid Marcel Belt

Nieuwsbrief Water Natuurlijk – 20 mei 2019

Bestuursakkoord 2019-2023 unaniem vastgesteld

Na de verkiezingen hebben alle fracties gewerkt aan een gezamenlijk bestuursakkoord. Water Natuurlijk is blij met het akkoord. Veel onderdelen die voor de toekomst van belang zijn en in ons verkiezingsprogramma stonden komen terug in dit akkoord, o.a.:

  • verbetering waterkwaliteit
  • klimaatadaptatie
  • energietransitie
  • biodiversiteit
  • betaalbare lasten

Water Natuurlijk ziet dit akkoord als goede basis voor Delfland om de komende jaren samen met partners aan de slag te gaan!

Kijk op www.hhdelfland.nl voor meer informatie over het bestuursakkoord.

Dagelijks bestuur benoemd met Water Natuurlijk-er Marcel Belt

In de bijeenkomst van de Verenigde Vergadering (VV) werden ook 4 nieuwe leden voor het dagelijks bestuur benoemd. Fractievoorzitter van Water Natuurlijk Delfland Marcel Belt werd samen met Peter Ouwendijk, Ruud Egas en Manita Koop na ruime instemming van de VV geĂŻnstalleerd. Samen met de Dijkgraaf zullen zij zich inzetten voor de uitvoering van het bestuursakkoord. Marcel zal zich in het bijzonder richten op waterkwaliteit, biodiversiteit, zoet water beschikbaarheid, zwemwater en andere recreatie, de Watervisie en Internationale samenwerking. Wij wensen hem en de andere bestuurders veel succes!

Meer informatie over het nieuwe college van Dijkgraaf en Hoogheemraden (dagelijks bestuur) op www.hhdelfland.nl.

Annemiek Jenniskens is 20 mei 2019 fractievoorzitter van Water Natuurlijk. Marcel Vissers is secretaris.

Toon alle berichten in deze rubriek