Een vlag in een moddergracht?

 

In de Delftse Hout wil je graag zwemmen, in de Delftse grachten zal je dat niet zo gauw doen. In bepaalde tijden van het jaar moet je dan ook nog eens door een dikke laag kroos heen ploegen. Het is minstens 20 jaar geleden dat de Delftse grachten gebaggerd zijn. In de baggerlaag hopen vuil en voedingsstoffen zich op. Waarom worden deze grachten niet gebaggerd? Als de afvoer van water is gewaarborgd, kijkt het hoogheemraadschap van Delfland niet of het ook voor de waterkwaliteit goed is. De waterschapspartij Water Natuurlijk vindt dat ook waterkwaliteit een criterium moet zijn om te baggeren: vóór de vis, en tegen kroos.

Joke Verplanke: “Deze bagger levert voedingsstoffen aan het water waardoor kroos harder groeit; teveel kroos zorgt ervoor dat het water zuurstofloos wordt, waardoor vissen dood gaan. En je dus een stinkende, vieze gracht overhoudt. Het helpt dan niet om bakjes met planten op de walkant te plaatsen: een vlag op een moddergracht!”.

Overigens is het baggeren ook in andere watergangen een probleem. Meestal wordt slechts een deel van het water gebaggerd, zodat de doorstroming gewaarborgd is. Maar de vervuiling blijft en de vissen krijgen geen lucht. Zoals bijvoorbeeld in de Tanthof.

Afgelopen jaar heeft Delfland wel een plastic rioolbuis in een aantal grachten gelegd om kroos tegen te houden dat uit de Schie en de Vliet zou komen. Echter het kroos kwam vorig jaar niet uit de Schie en de Vliet, maar groeide in de grachten zelf.

Joke Verplanke: “Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat het baggeren gebeurt met het ene oog op de doorstroming, en met het andere oog gericht op een goede waterkwaliteit. Voldoende diepte is daarvoor van belang. Regelmatig baggeren is eveneens van belang voor de ecologische toestand van het water. Een schone waterbodem draagt bij aan schoon oppervlaktewater. Dit zou moeten worden vastgelegd in het baggerbeleid en burgers moeten hier ook bij betrokken worden.”

20 maart zijn de waterschapsverkiezingen; een van de speerpunten van Water Natuurlijk is de waterkwaliteit in de stad te verbeteren, samen met alle betrokkenen”.

 

Toon alle berichten in deze rubriek