Fractie Water Natuurlijk Delfland

De onderstaande bestuursleden van Delfland vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Marcel Belt
Hoogheemraad (dagelijks bestuurder) voor Waterkwaliteit, Biodiversiteit, Zoet water, Recreatie, Watervisie en Internationale samenwerking; en VV-lid
Een veilige en schone leefomgeving is van essentieel belang om fijn en onbezorgd te kunnen wonen, werken en recreëren. Ik zet mij daar graag via Water Natuurlijk voor 200% voor in! Ik vind het belangrijk dat wij ons goed voorbereiden op de toekomst. Door innovatie en samenwerking bij de afvalwaterzuivering kunnen kosten in de hand worden gehouden. Stad en platteland moeten bestendig zijn voor de hevigere regenbuien en langere droge periodes die de klimaatverandering met zich mee zal brengen. Daar moeten we onze leefomgeving goed op inrichten. Dat kan prima samengaan met het aanleggen van meer wandel- en fietspaden, mooie natte natuur en zwem- en visplekken. En het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Zelf geniet ik graag van de mooie natuur in onze omgeving. Om die natuur zowel in de polder als de stad meer kansen te geven is schoon water van levensbelang. Alleen dan voelen de paling, snoek en lepelaar zich thuis in onze wateren. Door betere afspraken met de glastuinbouw, boeren en gemeenten ben ik ervan overtuigd dat de kwaliteit van ons water omhoog kan. Daar horen ook afspraken bij voor een eerlijkere kostenverdeling. Marcel Belt (39) is bioloog en bestuurskundige en woont met zijn gezin in Voorburg. Sinds 2015 is hij lid van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland voor Water Natuurlijk. Sinds 20 mei 2019 is hij hoogheemraad (dagelijks bestuurder) bij Delfland en verantwoordelijk voor met name waterkwaliteit, biodiversiteit, zoet water. Kijk op www.hhdelfland.nl/over-ons/dagelijks-bestuur-2 voor meer informatie.
Annemiek Jenniskens
Fractievoorzitter, VV-lid, lid commissie Bestuur, Financien en Organisatie (BFO), lid Rekeningcommissie
Water is een rode draad in mijn leven. In mijn werk in het buitenland ben ik dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van waterschaarste op mens, plant en dier. Als directeur van ‘Women for Water Partnership’ maak ik me nu wereldwijd sterk voor meer vrouwen in waterbesturen, gelijke toegang tot en kwaliteit van water, hergebruik van water en afvalwater, klimaatverandering enzovoorts. De natuur is voor mij een grote inspiratiebron en een belangrijke waarde bij het zoeken naar oplossingen voor bijvoorbeeld extremen als hittestress en wateroverlast. En ik hou van bestuurlijke processen waarbij we samen mooie resultaten behalen: op weg naar een veilig, schoon, groen en duurzaam waterbeheer.
Marcel Vissers
Fractiesecretaris, VV-lid, lid commissies Waterkwantiteit en Waterkwaliteit (WKK) en Waterveiligheid en Waterketen (WVK)
Aan het eind van de koude winter van 1963 ben ik geboren in Rotterdam en sinds 1981 woon ik in Delft. Ik ben lid van GroenLinks en heb bestuurlijke ervaring opgedaan als wethouder van Noordwijkerhout en gedeputeerde van Zuid-Holland. Ook was ik jarenlang actief in de belangenbehartiging als voorzitter van het Samenwerkingsverband Sociale Zekerheid Delft. Momenteel werk ik in de Duin- en Bollenstreek als Procesmanager intergemeentelijk ruimtelijk beleid. Water is veel te belangrijk om "rechts te laten liggen". Zuiver water is een natuurverschijnsel, maar door ons omgaan met de natuur niet vanzelfsprekend. Waterschappen hebben een belangrijke taak en kunnen een grote rol spelen om dat evenwicht te herstellen. We moeten daarom de groene krachten voor water en natuur bundelen en ons inzetten voor schoon water en een klimaatbewust waterschap.
Anneke Wybenga
plaatsvervangend commissielid commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit (WKK)
Graag zet ik mijn kennis en expertise op het gebied van toxicologie, milieu, water, veiligheid en strategische bestuurlijke vraagstukken in voor de publieke zaak. Grote vraagstukken zoals klimaatverandering, bodemdaling, wateroverlast, (drink)watertekorten, vervuild water, behoud biodiversiteit, transitie landbouw, vragen nu om denkkracht en daadkracht. Daar wil ik graag bij helpen.
Bart van der Veer
plaatsvervangend commissielid commissie Bestuur, Financiën en Organisatie (BFO)
Mijn passie voor waterbeheer zit mij in het bloed. Na mijn opleiding watermanagement heb ik gewerkt bij overheidsorganisaties, waaronder waterschappen. Naast waterbeheer is mijn passie het verbinden van mensen en belangen voor het samen bereiken van resultaat. Enthousiast, inspirerend en transparant zijn woorden die bij mij passen. Waterbeheer is van ons allemaal. Ik hoop te bereiken dat de inwoners van Delfland bewust zijn dat en wat iedereen concreet bij kan dragen aan duurzaam waterbeheer.
Cees van der Burg
plaatsvervangend commissielid commissie Waterveiligheid en Waterketen (WVK)
Ik ben zeer betrokken bij de landschappelijke omgeving. Ik zet mijn kennis en deskundigheid op het gebied van milieu en water in als aanspreekpunt en gesprekspartner van de gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en de Hoogheemraadschappen Delfland en Schieland-Krimpenerwaard in de regio Oostland. Vanuit deze activiteiten werk ik met als kompas het Deltaplan Biodiversiteit aan een duurzaam en schoon oppervlaktewatersysteem zoals is vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water. Ik zet me al jaren in voor natuur inclusieve land- en tuinbouw om te komen tot economisch verantwoord produceren waarbij de natuur wordt gespaard en met zorg beheerd.
Toon alle berichten in deze rubriek