Initiatief beloond

bloemen uitgereiktWater Natuurlijk zet kanoër in het zonnetje

De fractie Water Natuurlijk Delfland heeft Emmy Tamerus uit Naaldwijk een boeket overhandigd voor het vrijwillig verzamelen en afvoeren van zwerfafval . Emmy ergert zich al lang tijdens haar kanotochten in het Westland aan het vele plastic afval in het water. En waar de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap naar elkaar wijzen, geeft Emmy op haar manier invulling aan de participatiemaatschappij door plastic en ander afval op te ruimen.

Daarom heeft de fractie  Emmy Tamerus in de bloemetjes gezet en blijk gegeven van waardering.  Emmy zou graag de sloten en vaarten van heel Westland fulltime willen schoonhouden en hoopt dat de gemeente Westland haar hierin wil steunen.

Toon alle berichten in deze rubriek