Jaarrekening 2013 en veilige kust

Voor het zesde jaar op rij heeft de fractie Water Natuurlijk ingestemd met de Jaarrekening (2013), het belangrijkste financiële document in de Planning & Controlcyclus. Voor het eerst in die zes jaar is het rekeningresultaat positief. Niet omdat er realistisch is begroot, maar omdat er een aantal meevallers waren. Water Natuurlijk heeft haar complimenten uitgesproken richting het College en de medewerkers. We zijn op de goede weg!

Een veilige kust

Delfland heeft berekend en vastgelegd tot hoever de veiligheidszones landinwaarts reiken. Dit is nodig voor een veilige kust. Ook wordt dynamische kustbeheer ingevoerd: door stuivend zand kunnen de duinen aangroeien en ontstaat meer diversiteit van planten en dieren.

Dienstreizen dijkgraaf onder de loep

In de vergadering van 24 april heeft de dijkgraaf van Delfland een toelichting gegeven op zijn reisgedrag. Water Natuurlijk wil weten wat de dienstreizen opleveren? Kennisoverdracht, stimuleren van de Nederlandse export, ontwikkelingshulp? Wij horen het graag.

Toon alle berichten in deze rubriek