Marcel Belt neemt afscheid als Hoogheemraad van Delfland

Marcel Belt heeft op 16 juni zijn taken als hoogheemraad vanuit WaterNatuurlijk neergelegd. Hij had de portefeuilles voor  waterkwaliteit, biodiversiteit, recreatie en externe betrekkingen. Hij heeft met verve en charme die taken vervuld en schroomde niet ook moeilijke boodschappen naar buiten te brengen. Met name de verontrustend slechte waterkwaliteit in het Westland: al jaren veel te hoge gehaltes aan bestrijdingsmiddelen, stelde hij aan de kaak. Maar zette nieuwe maatregelen in om nu daadwerkelijk de vervuiling een halt toe te roepen.

Ook gaf hij een ferme slinger aan het nieuw op te zetten beleid rondom biodiversiteit.

Fractie en leden gaan hem missen!

Toon alle berichten in deze rubriek