Meer vrouwen in waterschapsbesturen

 

Dit zijn de vier vrouwen in de top 10 van de kandidatenlijst van Water Natuurlijk Delfland. Hoe zit het eigenlijk met vrouwen in de besturen van de waterschappen? Een onderwerp om aandacht aan te besteden op 8 maart Internationale Vrouwendag.

Inhaalslag nodig bij Waterschappen

                                                    De Feiten
  • Er zijn 21 waterschappen in Nederland met aan het hoofd drie vrouwelijke dijkgraven = 14%
  • Er zijn 641 bestuursleden van wie 113 vrouw = 17%
  • Er zijn 104 dagelijkse bestuurders van wie 16 vrouw = 15%

De cijfers spreken boekdelen. Dit is echt nog ver verwijderd van de minimaal 30 % waar we bij diversiteitsbeleid naar streven. Immers uit onderzoek blijkt dat minimaal 30% vrouwen nodig is om de cultuur van een organisatie te veranderen en de stem van vrouwen mee te laten tellen in besluitvormingsprocessen. Vrouwen in topfuncties wordt bij grote bedrijven steeds vanzelfsprekender en dat geldt ook voor de overheid. Echter de waterschappen hebben nog een behoorlijke inhaalslag te maken.

Traditionele beeldvorming hardnekkig

Hoe komt het dat er zo weinig vrouwen zijn vertegenwoordigd in de waterschappen?

Waterbeheer wordt gezien als iets technisch en daar haken veel vrouwen jammer genoeg bij af. Gelukkig stijgt het aantal meiden op technische opleidingen gestaag, echter die stijging is nog niet zichtbaar in het aantal banen van vrouwen in de watersector; wereldwijd is dat zo’n 17% inclusief alle ondersteunende en administratieve banen. En vrouwen zijn zeker nog niet in de bestuurlijke regionen van de waterorganisaties aangeland waar zij invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Dit komt onder meer door de traditionele beeldvorming die zeer hardnekkig blijkt. Bijvoorbeeld over een jonge vrouw wordt gezegd “ze is jong, maar onervaren” en over een jonge man “hij is jong, maar veelbelovend”. Of “ze is dominant, het ontbreekt haar aan sociale vaardigheden”, terwijl het beeld van de man dan is “hij is dominant, daadkrachtig en competent”. Dergelijke beelden blijven ons gedrag beïnvloeden. Daarom moet die beeldvorming ook worden doorbroken.

Ook er is meer nodig dan watertechnische kennis alleen om waterschappen te besturen. Naast de zorg voor het waterpeil en gezond en veilig water, heeft het waterschap de opgave om bij de te dragen aan de energietransitie, de circulaire economie en de aanpassingen die nodig zijn om klimaatverandering aan te pakken. Allemaal onderwerpen die vrouwen aan het hart liggen, daar zij zich vaak zeer betrokken voelen bij hun leefomgeving. Vrouwen kijken vaak anders tegen dergelijke uitdagingen aan en verschillende perspectieven of ideeën zijn een verrijking voor het oplossen van deze ingewikkelde materie.

Aantal vrouwelijke kandidaten Water Natuurlijk veelbelovend

Het is dan ook te hopen dat er meer vrouwen in de besturen van de waterschappen komen na de verkiezingen van 20 maart aanstaande. Water Natuurlijk heeft diversiteit hoog in haar vaandel staan, 34% van de kandidaten is vrouw en we hebben 11 vrouwelijke lijsttrekkers, dus ruim 50%. Dat is veelbelovend. Juist omdat waterschappen beslissingen nemen voor de lange termijn en we voor zoveel uitdagingen staan is het belangrijk dat de stem van vrouwen wordt gehoord en zij meebepalen wat er in onze toekomstige leefomgeving gaat gebeuren.

 

 

 

 

Toon alle berichten in deze rubriek