Natuurvriendelijke oever: goed voor water en natuur

Natuurvriendelijke oevers is een belangrijk thema in het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk. Harde beschoeiing van plassen, vaarten en sloten kan vaak worden voorkomen. Natuurlijk aangelegde waterkanten met bloemrijke oevers geven meer ruimte aan dieren en planten en ook aan het water zelf. Natuurvriendelijke oevers werken als ecologische verbindingszones. Natuurvriendelijke oevers kunnen ook de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren.  Dat is hard nodig, want de kwaliteit voldoet niet aan de normen die Delfland aan het water stelt.

Bovendien dragen nvo’s ook bij aan de veiligheid: schuine oevers zijn veiliger voor kinderen en dieren die te water zijn geraakt.

Een voorbeeld: de Bovenvaart in Rodenrijs. Deze vaart verplaatst (via nadere wateren) een enorme hoeveelheid water en vormt op die manier een risico voor de veiligheid in het dichtbebouwde gebied. Daarom was een versterking van de kade nodig. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft over een lengte van 8-10 km een oever aangebracht met een harde beschoeiing.

Cees van der Burg, lid van Water Natuurlijk en kandidaat voor de aankomende waterschapsverkiezingen, heeft ervoor gezorgd –samen met Vogelwacht Rotta- dat het laatste deel van het traject een natuurvriendelijke oever is geworden.  De kade is ingezaaid met een bloemrijk kruidenmengsel om ook insecten aan te trekken en een stukje natuur te creëren. Dit is zoals Water Natuurlijk het graag ziet en daarom blijft het ook een belangrijk speerpunt voor de verkiezingen.  Cees van der Burg blijft zich inzetten om van deze aanpak toe te passen, daar waar het kan, in samenspraak met de betrokken gemeente en het hoogheemraadschap.

 

Toon alle berichten in deze rubriek