Nieuw stelsel voor de waterschapsbelasting

De discussie over een nieuw belastingstelsel voor de waterschapsbelasting is weer opgestart, nadat er in de vorige bestuursperiode geen overeenstemming is bereikt. Ook in Delfland is het overleg erover weer opgestart.

De OESO heeft in 2014 geadviseerd om een duidelijke relatie te leggen tussen profijt en betaling. Ofwel: de vervuiler betaalt.  Waterschappen hebben nu geen mogelijkheid om kosten door te berekenen aan de vervuiler, of om goed gedrag te belonen. Waternatuurlijk wil daarom vasthouden aan de aanbevelingen uit het OESO-rapport.  ‘One size fits all’ lijkt niet haalbaar, maar door meer maatwerk en bestuurlijke vrijheid voor de waterschappen in te bouwen, acht WaterNatuurlijk het mogelijk dat een stelsel komt waarmee alle waterschappen uit de voeten kunnen.

WaterNatuurlijk brief

Toon alle berichten in deze rubriek