Nieuwsbrief 3 december 2019 over het nieuwe belastingstelsel

Op 3 december 2019 is in de Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie het voorstel van de Unie van Waterschappen besproken over de aanpassing van het belastingstelsel voor de waterschappen . De Unie heeft een voorstel gemaakt voor een proces en tevens een aantal inhoudelijke punten toegevoegd. Die combinatie levert in de commissie veel discussie op. Alle partijen hebben inhoudelijke thema’s ingebracht. Water Natuurlijk heeft haar inbreng gebaseerd op bijgaande position paper van de landelijke werkgroep belastingaanpassing van Water Natuurlijk. Zij pleit o.a. voor betaling door de vervuiler, de kostenveroorzaker en de profijt hebbende en dat het tarief voor Natuur op nul wordt gezet. Specifiek voor Delfland  vindt Water Natuurlijk het enigszins voorbarig om de tariefdifferentiatie voor de glasopstanden af te schaffen. 

 De dijkgraaf en de betreffende hoogheemraad stelden aan de Commissie voor om zich vooral  op het proces te concentreren, de drie inhoudelijke knelpunten op te lossen en de overige inhoudelijke punten in een tweede fase te bespreken. Hier kon iedereen mee instemmen.

Water Natuurlijk heeft voorgesteld om een klankbordgroep vanuit de gekozen partijen in stellen om vinger aan de pols te houden en het belang van de bewoners goed te waarborgen. Tevens om de Verenigde Vergadering tijdig te betrekken bij inhoudelijke onderwerpen. Beide zaken zijn toegezegd in de Commissie.

 

Toon alle berichten in deze rubriek