Schaliegas en vislift

Water Natuurlijk is enthousiast over de brief van o.a. de Unie van Waterschappen, gericht aan minister Kamp. Hierin staan vijf voorwaarden alvorens proefboringen naar schaliegas toe te staan. Delfland reageerde met: “Daar gaan we niet over”. Het college antwoordde bij monde van de Dijkgraaf dat zij geen bemoeienis hebben gehad bij de totstandkoming van de Uniebrief en haar oude standpunt handhaaft. “We gaan er niet over”. Water Natuurlijk Delfland is zeer tevreden met de Uniebrief.

Vis en waterkwaliteit

Veel gemaalpompen bleken goed voor droge voeten, maar hakten vissen aan stukjes, met name palingen. Wat te doen? Kennis ontbrak, bestaande techniek was ongeschikt, of te duur. Daarom is de vislift ontwikkeld, een methode om vissen veilig heen en weer te laten zwemmen (www.hhdelfland.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@58214/vis-soepel-vislift/)

En toen? Onderzoek wijst nu uit dat de Delflandse vislift werkt! Water Natuurlijk is verheugd over deze positieve ontwikkeling. Ook afspraken met de glastuinbouw, het kwaliteitsbaggeren en het doorspoelen van sloten verdienen steun.

Toon alle berichten in deze rubriek