Schoner water voor de vis

Verbetering van de chemische waterkwaliteit

Allereerst is er mede dank zij Water Natuurlijk fors ingezet op verminderen van bestrijdingsmiddelen in het water door actieve inzet op het aansluiten van de glastuinbouw op het riool. In ons gebied (o.a. Westland maar ook Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland) is glastuinbouw een belangrijke bron van vervuiling. Doordat Delfland constant water in en uit de polder pompt, bleven de gevolgen niet beperkt tot het glastuinbouwgebied. We hebben te maken met forse overschrijdingen van de normen voor bestrijdingsmiddelen.

Aansluiting op riool: schoner water
Iedereen aansluiten op het riool zorgt voor schoner water

Aansluiting op het riool
Hoewel aansluiting op het riool voor velen vanzelfsprekend is, was het merendeel van de glastuinbouw vier jaar geleden nog niet aangesloten. Inderdaad, niet gezond voor de vis, maar ook niet voor de rest van het watersysteem.

Jarenlang bleef verbetering uit, maar sinds Water Natuurlijk in het waterschapsbestuur zit, zijn gemeenten en LTO bereid gevonden zich samen met het waterschap actief in te zetten. En met resultaat: bijna 100 % van de glastuinbedrijven is nu aangesloten op het riool. Een mooi resultaat: fijn voor de vis, maar ook voor de mensen.

Dit bericht is onderdeel van een nieuwsbrief. Lees hier de hele nieuwsbrief.

Toon alle berichten in deze rubriek