Speerpunten Water Natuurlijk Delfland

Water Natuurlijk staat voor Groen, Gezond, Genieten en Gezamenlijk 

Groen

  • Klimaat: duurzaam waterbeheer nu en voor de toekomst
  • Natuur: meebewegen met de natuur én oplossingen vinden in de natuur
  • Biodiversiteit: van levensbelang
  • Circulair: water en afval voor energie en grondstoffen; van afval naar grondstof
  • Energie: energieneutraal waterschap

Gezond

  • Waterkwaliteit: schoon en gezond water voor mensen, dieren en planten
  • Schoon water loont!

Genieten

  • Water: voor plezier, sport en beweging
  • Veiligheid: bescherming tegen water en veilig water

Gezamenlijk

  • Duurzaam waterbeheer: samen met belanghebbenden en betrokkenen

 

 

Toon alle berichten in deze rubriek