(Ver)nieuw(d)e waterzuivering De Groote Lucht

De Verenigde Vergadering heeft gekozen voor nieuwbouw van afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen als voorlopig voorkeursalternatief. Water Natuurlijk vindt dit een onverstandig besluit en heeft voorgesteld om juist renovatie verder uit te werken. Renovatie lijkt aanzienlijk goedkoper te zijn en is zeker op de korte termijn duurzamer. Bovendien heeft de gemeente Vlaardingen uitgesproken niet te willen meewerken aan de grondverkoop en bestemmingswijziging die noodzakelijk is om nieuwbouw mogelijk te maken. We vrezen dat de keuze voor nieuwbouw leidt tot lange juridische en planologische procedures met als gevolg dat de afvalwaterzuivering in 2028 niet klaar is.

Daarentegen is Water Natuurlijk blij met de gedane toezeggingen van het Dagelijks Bestuur om het principe ‘de vervuiler betaalt’ uit te werken in 2022 ter verbetering van de waterkwaliteit  en de mogelijkheden te onderzoeken om goed gedrag te belonen bij de waterzuivering

Toon alle berichten in deze rubriek