Vispaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers

Aanleg Waternatuur: verbetering ecologische waterkwaliteit
Veel vissen hebben beschutting in de vorm van planten nodig om voedsel te zoeken of te paaien. Ook mensen waarderen waternatuur. In het drukbevolkte en verstedelijkte gebied tussen Den Haag en Rotterdam is waternatuur echter nog te weinig aanwezig om een evenwichtige visstand te kunnen bereiken. In een gebied waar elke vierkante meter bezet is, is dat zeker ook niet gemakkelijk.

Onderhoud natuurvriendelijke oevers Haagse Beek
Onderhoud natuurvriendelijke oevers Haagse Beek

Vispaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers
Toch gaat het goed met de aanleg van extra waternatuur! Het gaat om in totaal om maar liefst 28 hectare aan vispaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers. Voordat Water Natuurlijk aantrad in het dagelijks bestuur bleven voornemens steken in beleidsstukken en werden er geen concrete resultaten geboekt.

Nu worden de resultaten concreet zichtbaar. Dit hoeft overigens niet ten koste te gaan van vismogelijkheden, Water Natuurlijk heeft zich hiervoor actief ingezet. Zo bleek bij het Oranjekanaal ondanks de brede natuurvriendelijke oever het heel goed mogelijk om ook een vissteiger aan te leggen. Ook elders wordt gekeken waar de mogelijkheden zijn voor vissteigers. En ook worden niet overal natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen aangelegd: dat is niet nodig, en er is niet overal ruimte of geld beschikbaar.

Dit bericht is onderdeel van een nieuwsbrief. Lees hier de hele nieuwsbrief.

Toon alle berichten in deze rubriek