Wat hebben we bereikt?

We hebben veel kunnen bereiken in de afgelopen 4 jaar.

  • Betere waterkwaliteit: gebiedsgericht meten samen met tuinders werpt zijn vruchten af; aandacht voor betere ecologie in het water.
  • Meer natuur: bloemrijke dijken, visvriendelijke gemalen en pompen, natuurvriendelijke oevers; geen dode vissen meer dankzij visvriendelijk maaien.
  • Duurzaam en energieneutraal Delfland, dankzij de motie-Belt
  • Betere zwemwaterkwaliteit in de Delftse Hout, Wilhelminaplas en Prinsenbos.
  • Klimaatsubsidie voor groenblauwe daken en regentonnen.
  • Betaalbaar waterschap: financiën op orde.
Toon alle berichten in deze rubriek