Wat willen we bereiken?

Om onszelf en onze achterban scherp te houden, hebben we opgeschreven wat we in de komende bestuursperiode willen bereiken. Het is een koppeling tussen ons  verkiezingsprogramma en het bestuursakkoord van Delfland. We willen onze doelen bereiken samen met vele anderen:  onze coalitiepartners, onze achterban, onze ambassadeurs, onze gebiedspartners en onze leden.

Resultaten 2023 WN Final

Toon alle berichten in deze rubriek