Verbeteringen in Delfland

Water Natuurlijk constateert dat Delfland opnieuw een aantal verbeteringen aanbrengt in de waterhuishouding. Vaak een combinatie van waterberging of verbetering van de doorstroming aan de ene kant en verfraaiing van het landschap anderzijds. Bijvoorbeeld bij het Waterspoorpark en park ’t Loo in Leidschendam-Voorburg.

Waterkwaliteit

Ook wordt er fors ingezet op een betere waterkwaliteit. Daarom is Water Natuurlijk blij met de aanleg van extra waternatuur. Het eerste Deelstroomgebiedplan voor de Kaderrichtlijn Water ligt goed op koers, en aan de opzet van het tweede Deelstroomgebiedplan 2016-2021 wordt ook al hard gewerkt.

Delfland trouwlocatie

Samen met de Algemene Waterschapspartij en de PvdA heeft Water Natuurlijk een motie ingediend om het monumentale gebouw van Delfland toegankelijker te maken voor inwoners van Delft en toeristen. Rondleidingen, het bijwonen van vergaderingen en in het huwelijk treden zou mogelijk moeten worden gemaakt in het Gemeenlandshuis van Delfland

Toon alle berichten in deze rubriek