Nieuwsbrief 21 november 2019: Water Natuurlijk stemt in met begroting Delfland

Donderdag 21 november heeft de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap Delfland vergaderd. Het belangrijkste onderwerp was de begroting 2020.

Water Natuurlijk heeft ingestemd met de begroting van 2020. In dit plan staan mooie doelen voor de leefbaarheid van het gebied en blijft het belastingtarief voor de bewoners gelijk.

Belangrijke thema’s als biodiversiteit, klimaatadaptatie en energie worden verbonden met alle werkterreinen van het waterschap. Dit betekent dat bijvoorbeeld wordt bekeken hoe de biodiversiteit kan toenemen bij het onderhoud van dijken. Hetzelfde geldt voor activiteiten om schoon, gezond, levend en voldoende water te realiseren.

We ondersteunden een motie om meer te investeren in duurzame energie. Bijvoorbeeld door op elk gebouw van het waterschap zonnepanelen te installeren. Immers, vanwege het klimaatakkoord en de energietransitie, staan we voor enorme opgaven. Delfland is een uitgelezen partner om hier een behoorlijke steen aan bij te dragen. Ook is de ambitie om duurzaam in te kopen verhoogd met het doel om dit in 2023 volledig voor elkaar te hebben.

Toon alle berichten in deze rubriek