Waterkwaliteit in Delfland verbeterd

 

Chemische waterkwaliteit Delfland is voor 2e jaar op rij verbeterd

De positieve trend van minder bestrijdingsmiddelen en nitraat in het water heeft zich in 2018 wederom voortgezet. Water Natuurlijk heeft zich de afgelopen periode enorm ingespannen om de kwaliteit van het water in Delfland te verbeteren. De gezamenlijke aanpak van waterschap, tuinders en bedrijfsleven werpt zijn vruchten af, dank zij de inspanningen van de hoogheemraad van Water Natuurlijk, Ingrid Ter Woorst.

Daarom was er, ondanks de warme zomer in 2018, toch veel minder kroos in de Vliet, de Schie en andere vaarten. Lees verder: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/waterkwaliteit-delfland-voor-tweede-jaar-op-rij-verbeterd.

 Waterkwaliteit voldeed bij lange na niet aan Europese norm

“Soms was het roeien tegen de stroom in”, zegt Marcel Belt – lijsttrekker van Water Natuurlijk Delfland – , want niemand geloofde in onze aanpak. Het is een feit dat het water via de Rijn en het Brielse Meer schoon ons gebied inkomt en het er ernstig vervuild uitkomt. De situatie was ernstig, want de hoeveelheid chemische stoffen in het water lag ver buiten de Europese normen. Die trend is nu gelukkig gekeerd.  Door een motie van Water Natuurlijk is er jaarlijks 900.000 euro ingezet voor een gebiedsgerichte aanpak en intensieve samenwerking met de tuinders –  de grootste vervuilers  in Delfland.

 Samenwerking werkt

Samen met de glastuinbouw heeft Water Natuurlijk naar oplossingen gezocht om het probleem bij de bron aan te pakken. Immers als de stoffen niet in het water terecht komen, hoeven ze er ook niet met heel veel moeite en tegen hoge kosten te worden uitgehaald.  Het waterschap startte een nauwe samenwerking met zowel de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), als de gewasbeschermingsindustrie en individuele tuinders. De hele keten werd in kaart gebracht om een ‘aanpak op maat’ te ontwikkelen. Door voorlichting en zelf te meten werden tuinders zich bewust van de impact van het lozen van restwater uit de kassen op de sloten. Dat vervuilt niet alleen de ‘eigen’ sloot, maar heeft effect op de waterkwaliteit van het hele gebied én het imago van alle tuinders. En daarmee dus ook op de economie van het West- en Oostland. Met de tuinders zijn vervolgens afspraken gemaakt om te stoppen met lozingen en om hun kassen ‘lekvrij’ te maken.

Minder meststoffen, bestrijdingsmiddelen én minder kroos

Door jarenlange inzet van Delfland en aanjaging   van Water Natuurlijk zijn er sinds 2016 beduidend minder meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het water te vinden. Niet alleen de tuinders hebben dit gemerkt, ook de bewoners. Afgelopen zomer was er veel minder kroos te vinden in de Vliet en de Delftse Schie, door de verbeterde kwaliteit van het water in dat gebied. Door minder bestrijdingsmiddelen is er ook sprake van meer ‘waterleven’ zoals watervlooien  en meer onder water leven zoals vissen. Het water is ook gezonder voor mensen om in te zwemmen.

 Intensieve aanpak blijft nodig

Ondanks deze enorme vooruitgang voldoet de kwaliteit van het water nu nog niet aan de normen gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water. “Er zijn nog te veel lekkages van water vervuild met bestrijdingsmiddelen dat vanuit de kassen in de sloot terecht komt” zegt Marcel Belt.  “Het gaat ons vooral om een gezonde leefomgeving om in te wonen, te werken en te recreëren in het Westland en Oostland. Om dit te bereiken moet de waterkwaliteit verbeteren en de dalende trend doorzetten.” Water Natuurlijk wil daarom dat het ingezette beleid wordt voortgezet om echt schoon en veilig water voor mens en natuur te realiseren.

 

Toon alle berichten in deze rubriek