Zienswijzen KRW indienen

Belanghebbenden en ingezetenen kunnen gedurende de periode vanaf nu tot en met 2 mei mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen indienen. Dit in het kader van de inspraakprocedure die in zijn geheel loop tot september 2021.

Het ontwerp voor het KRW voor de volgende planperiode van 2022-2027 van Delfland is het resultaat van een gebiedsproces met voor Delfland belangrijke partijen. Het ontwerpprogramma beschrijft de toestand van het oppervlaktewater en de maatregelen die het Hoogheemraadschap van Delfland in deze periode inzet voor het bereiken van schoon, gezond en levend water in de betreffende wateren.

klik op de link voor meer informatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2021-3363.html

 

 

Toon alle berichten in deze rubriek