Green Drinks

Fryslân heeft de meeste energie coöperaties van Nederland: ongeveer 50. Dat is prachtig, omdat zij van groot belang zijn voor de noodzakelijke energietransitie. Deze groei van initiatieven leidt er toe dat gemeenten een andere rol krijgen: meer faciliteren in plaats van controleren.

Uit het onderzoek van onze fractievoorzitter Tieneke Clevering blijkt dat er een mismatch is tussen het ondersteuningsaanbod vanuit gemeenten en de vraag vanuit lokale energie initiatieven. Tijdens de Green Drinks zal zij hier verder op ingaan. Vooraf vertelt dr. Carina Wiekens van de Hanze Hogeschool over de positie van lokale energie initiatieven in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Wethouder Houkje Rijpstra trapt Green Drinks af en gaat in op de visie van de gemeenten en met name die van Tytsjerksteradiel.

Lijkt het jou interessant om Green Drinks bij te wonen? Meld je dan aan via m.antoine@friesemilieufederatie.nl.

15111011_1249680515052053_3006824785129367978_o

Toon alle berichten in deze rubriek