Algemene ledenvergadering 27 oktober

Aan de leden van Water Natuurlijk Fryslân,

Op vrijdagmiddag 27 oktober a.s. (15.30 -18.00 uur) houden we onze komende Algemene Ledenvergadering. Eerder ontving u een aankondiging, hierbij sturen we u het programma en de vergaderstukken voor de bijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats vanuit het Kweldercentrum Noarderleech, te Hallum.

concept Jaarrekening WNF 2016
concept jaarverslag 2016 regiobestuur Water Natuurljk Fryslân
concept Verslag ALV WN Fryslân 22 nov 2016
Positionering Water Natuurlijk – kort

We combineren de ALV met een bezoek aan Project Vijfhuizen. Na een (kort) huishoudelijk deel is er uitgebreid aandacht voor Project Vijfhuizen. Dit project gaat over de bouw van een gemaal in de zeedijk en de inrichting van het buitendijkse kweldergebied bij Hallum. Door het gemaal ontstaat buitendijks een kweldergebied met een geleidelijke overgang van zoet naar zout water. Dit is goed voor de natuurontwikkeling in het kwelderlandschap en voor de migratie van trekvissen.

Het programma van de bijeenkomst vindt u hier: uitnodiging ALV WNF 27 oktober 2017.

Graag nodigen we de leden van Water Natuurlijk Fryslân uit hierbij aanwezig te zijn, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Graag tot ziens op de 27e!

Bestuur en fractie Water Natuurlijk Fryslân

Toon alle berichten in deze rubriek