Bouwen met natuur

Afgelopen week bezocht ik een geslaagde bijeenkomst over het thema “Bouwen met Natuur”’ .

In Friesland hebben we niet de bekenstructuur van Limburg, Brabant of Oost-Nederland, maar toch zijn wij trots op onze drie beken: Het Koningsdiep, de Linde en de Tjonger. Mijn voorganger Roel de Jong heeft zich ervoor ingezet de kennis die er binnen de waterschappen is over beekherstel met elkaar te delen, met nieuwe concepten als “Bouwen met Natuur” te experimenteren  en ook de effecten te monitoren. De STOWA, het onderzoeksinstituut van de waterschappen heeft de pilotprojecten die zijn gestart met het concept “Bouwen met Natuur” gevolgd, en zal over een paar jaar de ervaringen bundelen in een Handboek Beekherstel.  Het concept “Bouwen met Natuur” houdt in dat naast inrichtingsmaatregelen zoals hermeandering, er ook andere, vaak kleinschalige maatregelen , het ecologisch herstel van de beek kunnen  bevorderen. Dat kan varieren van het inbrengen van hout in de beek, het inbrengen van zand, het aanpassen van het onderhoud of het peilbeheer. De natuur doet het werk. Dat past niet altijd binnen onze opvattingen. We willen alles keurig regelen, van 2x maaien tot een vast peil, en we willen precies weten waar en wanneer er risico op wateroverlast is. Terwijl het  zo zou moeten zijn dat je niet alleen naar de beek, maar ook naar het hele stroomgebied kijkt en daar ruimte voor biedt. Maar in een land als Nederland zullen we altijd moeten schipperen met de andere belangen die er ook zijn. Toch blijken er mogelijkheden te zijn, zo blijkt uit de negen pilots die op dit moment in Nederland lopen. We leren van elkaar, soms gaat het met vallen en opstaan, maar we komen vooruit. Na de bijeenkomst hebben we nog een mooi voorbeeld bekeken De Hagmolenbeek op het landgoed Twickel ( zie plaatje).

 

Wij hebben onze eigen beken, en als je tijd hebt fiets dan eens langs de Linde. Je zult zien wat ik bedoel.

Marian Jager

Toon alle berichten in deze rubriek