Met een Virtual Reality bril door het Woudagemaal

Week 2 was een bijzondere waterschapsweek, naast dat de bestuurders weer op een paar nieuwjaarsborrels hun gezichten mochten laten zien, werd deze week door Jet Bussemaker de nieuwe beleving van ons UNESCO werelderfgoed geopend. Het Woudagemaal heeft virtual reality brillen gekregen, waardoor je altijd het gemaal kunt beleven alsof de machines draaien.

Het Woudagemaal is het enige nog werkende stoomgemaal in deze grote in de wereld. Ook heeft het waterschap een tijd terug meegekregen dat we meer moeten doen met waterbewustzijn. Het OESO rapport (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/documenten/rapporten/2014/03/17/oecd-studies-on-water-water-governance-in-the-netherlands-fit-for-the-future) schreef dat het waterschap er zo goed in slaagt haar taken te vervullen dat de belastingaanslag het enige moment is waarop ingezeten beseffen dat er een waterschap is.

Dat is natuurlijk zorgwekkend, we leven onder in ons Deltalandje onder de zeespiegel wat ook zeker voor een groot gedeelte van ons beheergebied geldt. Of dit ook voor u geldt, checkt u via: https://www.overstroomik.nl/ . Daarom heeft het waterschap besloten in te zetten op waterbewustzijn, een onderwerp wat vaak terugkomt in onze betogen. We vinden het daarom belangrijk dat we met virtual reality aan de slag gaan.

Een mooie bijkomstigheid is dat het nu (ja nu!) hoogtij is. Gisteren kregen de bestuurders op de mail dat er sprake is van een noordwesterstorm in combinatie met springtij, een verhoogde waterstand van de Waddenzee. Bij Haringen werd 3.10m NAP +. Daarbij is het Woudagemaal aangezet om het bedienende personeel op te leiden in de praktijk! Komt dat zien!

Belangstellenden zijn welkom van zaterdag 14 tot en met maandag 16 januari tussen 10.00 en 17.00 uur.

Fractievoorzitter Tieneke Clevering

Toon alle berichten in deze rubriek