Gescheurde mestsilo als ‘eye-opener’

In de nacht van 23 op 24 februari scheurde een mestsilo bij een agrarisch bedrijf in Aalten. Hierdoor stroomde er zo’n 3000 kuub mest over het land van de eigenaar en de nabijgelegen grond. De schade valt mee, maar bezinning op locaties van dergelijke silo’s is gewenst.

Zo’n 2000 kuub mest kwam terecht in een watergang die uitkomt in de Schaarsbeek. Vanuit die beek stroomt het water via de Keizersbeek en de Aa-Strang naar de Oude IJssel en uiteindelijk naar de Gelderse IJssel. De watergang is door waterschap Rijn en IJssel afgedamd en leeggepompt. Het vervuilde water is vervolgens door de eigenaar van de mestsilo over zijn land uitgereden.

Oog van de naald

Bij de gescheurde mestsilo in Aalten is men eind februari door het oog van de naald gekropen, stelt waterschap Rijn en IJssel. Dankzij de relatief hoge waterstand en het feit dat het groeiseizoen nog niet begonnen is, viel de schade mee. Het waterschap vermoedt dat bij nieuwe vergunningaanvragen wel kritischer wordt gekeken naar de locatie van dergelijke silo’s. Water Natuurlijk is benieuwd wat dit voor het gebied van Vallei en Veluwe gaat betekenen.

een mestsilo
Meer informatie: waterschap Rijn en IJssel

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Toon alle berichten in deze rubriek