Hoe ver komt uw huis onder water te staan bij een overstroming?

Deze vraag en andere vragen over uw veiligheid en uw leefomgeving in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden kunt u stellen op zaterdag 7 maart in Streefkerk.

In de aanloop naar de Waterschapsverkiezingen. ontvangt Water Natuurlijk u graag in Streefkerk. Van 10:30 uur tot 12:00 uur bent u welkom in Bistro Prik, in De Limonadefabriek, in de jachthaven in Streefkerk. Adres: Nieuwe Haven 1, 2959 AT Streefkerk.

Op 18 maart a.s. stemt u voor leden van het bestuur van het Waterschap Rivierenlanden. Dit Waterschap is verantwoordelijk voor uw veiligheid en uw leefomgeving in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Laars bij werkzaamheden (1)

Langs de Lek is vorig jaar begonnen met een nieuwe ronde van dijkversterking. De aanpak van de dijken langs de Noord en de Merwede zal daar de komende jaren op volgen. Welke gevolgen die dijkversterking voor uw leefomgeving heeft ligt in de handen van het Waterschap! Met uw stem kunt u mede bepalen vanuit welke visie plannen zullen worden gemaakt en uitgevoerd.

Omdat ook het Waterschap weet dat een traditionele dijkvorm niet altijd de beste keuze is, wordt onderzoek gedaan naar alternatieven. Een voorbeeld daarvan is het proefproject Klimaatdijk in Streefkerk. Een dijkvak, gelegen tegen de bebouwing van Streefkerk, wordt uitgevoerd op basis van een ontwerp dat 100 jaar veiligheid moet bieden.

Een belangrijk aspect van de klimaatdijk is dat daarop gebouwd mag worden. Voor dijken met een nu gangbare ontwerphorizon van 50 jaar kan dat niet worden toegestaan.

Water Natuurlijk informeert u graag op 7 maart graag samen met Dick van der Kooij, lid van het programmabureau dijkverbetering van het Waterschap Rivierenland.

Van de kandidatenlijst van Water Natuurlijk, Lijst 2, zullen aanwezig zijn Wim van Dijk en Rob Wannyn.

Iedereen is welkom!

Toon alle berichten in deze rubriek