11 zetels voor Water Natuurlijk

Waterschapsverkiezingen 2019 Water Natuurlijk Hollands Noorderkwartier

“Kom maar op met die nieuwe verkiezingen”, zegt Eva Tannehil, “we zijn er helemaal klaar voor”. Eva is de lijsttrekker van Water Natuurlijk in de regio van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De regio van Amsterdam-Noord, Hollands Kroon, Texel tot en met Alkmaar, Hoorn en Zaanstad, en alles wat daar tussenligt. “We hebben een onwijs mooie lijst”. Van kandidaten die bekend zijn in onze regio, met brede inhoudelijke achtergrond tot en met oud bestuurders. Een oud bekende is Ruud Maarschall. Al heel lang het gezicht voor natuur- en milieuorganisaties in onze regio. Opvolgend is Saskia Borgers, een bekende politica uit onze regio die zich in heeft gezet voor onder andere de dijkversterking bij de Markermeerdijk. Daarna staat onze jongste kandidaat ooit; Luuk Zaal. “ik ben onwijs trots dat we zo’n diverse samenstelling hebben, en vooral een lijst van mensen die enthousiast zijn en op de toekomst gericht. ik kan wel zeggen, een inhoudelijk, ervaringsvol, politiek en enthousiast team, dat alles weet van klimaatverandering, bodemdaling en de energietransitie, onderwerpen die ons dagelijks bezighouden”.

We hebben de afgelopen jaren veel voor elkaar gekregen, waardoor het landschap mooier is geworden, er meer recreatiemogelijkheden zijn en de leefbaarheid erop vooruit is gegaan. Ook zijn er stappen gezet naar een circulaire economie. Zo hebben we initiatieven genomen, waardoor het hoogheemraadschap energieneutraal is in 2025 en waardoor grondstoffen worden teruggewonnen uit ons afvalwater. Daarnaast hebben we ingezet op verbetering van het leefgebied voor insecten in Noord-Holland, op het tegengaan van de bodemdaling via verlaging van het waterpeil, op duurzame en natuurvriendelijke oplossingen bij de versterking van de Markermeerdijk en op eerlijke belastingen voor toekomstige generaties. “een kleine bloemlezing uit al die initiatieven die we de afgelopen jaren hebben waargemaakt in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur”, zegt Eva.

“Voor de komende jaren willen we veel bereiken”, zegt Eva enthousiast. We willen 10 speerpunten realiseren waarbij we inspelen op de verdergaande klimaatverandering en blijven we initiatieven nemen om grondstoffen en energie terug te winnen uit ons afvalwater. Ook zetten we ons in om schoon water te behouden en natuur en waterrecreatie optimaal mogelijk te maken.

U zult op een verrassende wijze de komende tijd van ons horen. Door onze lijst en onze ambities zijn we initiatiefrijk, bevlogen en ondernemend. Houdt vooral de blauwe laarzen in de gaten!

Mogelijkheid is om een interview te houden met Eva Tannehill (lijsttrekker) en Ruud Maarschall (bestuurder afgelopen jaren) over de toekomstige opgave.

Water Natuurlijk is een vereniging die in 2008 is opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te kunnen beschermen. Wij zijn een landelijke vereniging, met fracties in alle waterschappen.


Fotograaf: Eiko Waleson

Toon alle berichten in deze rubriek