Bestuur aan ’t woord – 21 februari 2018

In de bestuursvergadering hebben wij een motie ingediend zodat HHNK een signaal afgeeft aan onze regering voor het instellen van statiegeld op plastic flessen. Na verloop van tijd worden plastic deeltjes steeds kleiner: microplastics. Deze deeltjes kunnen we niet uit het water krijgen en zijn gevaarlijk voor gezondheid van mens en dier.  

Het verwijderen van plastic uit het water en het zorgen voor schoon en gezond water is een taak van ons waterschap en om die reden vinden wij het belangrijk om ook aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie en een krachtig signaal af te geven aan onze regering.  

Daarnaast willen wij lof uitspreken voor de inspreker en HHNK. Op dit moment wordt met elkaar gesproken over een bijzonder initiatief. Inspreker is agrariër en heeft aangegeven zonnepanelen op zijn dak te zetten om het gemaal energieneutraal te maken. Ontzettend mooi en belangrijk dat we hier ook even bij stil staan.

Toon alle berichten in deze rubriek