Bestuur aan ’t woord – 21 september 2018

De versterking van de Markermeerdijken een stap verder!

Met een stemming van 5 tégen en 23 vóór het projectplan Waterwet voor de versterking van de Markermeerdijken, heeft het algemeen bestuur van HHNK gisteravond de contouren en versterkingsvarianten van de 15 modules van de dijkreeks tussen Hoorn en Amsterdam vastgesteld.

Water Natuurlijk heeft ook vóór gestemd, en toetste haar beslissing aan effecten op veiligheid, cultuurhistorie, natuur, recreatie en het verloop van het inspraakproces. De participatie is niet vlekkeloos verlopen, maar niet zo slecht dat de kwaliteit van het hele plan onvoldoende is. De onderbouwing van onze keuze is te vinden en terug te luisteren op de website van HHNK. Het projectplan wordt nu ter goedkeuring doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten.

Wij zijn tevreden met het projectplan zoals het er nu ligt. We zijn ons ook bewust van de teleurstelling bij verschillende partijen en omwonenden. Het plan is meermaals aangepast aan nieuwe inzichten, advies van experts, initiatieven van omwonenden en de belangen van organisaties. Dat proces van aanpassing en contact met betrokkenen zal zich doorzetten tijdens de uitvoering van de versterking van de dijk. Het is een langdurig traject geweest van meer dan 10 jaar waarin veel inzet is geweest van ontzettend veel partijen, in welke vorm dan ook. Wij zijn hen bijzonder dankbaar, want alleen dankzij deze bijdragen is het projectplan geworden zoals het is geworden.

Toon alle berichten in deze rubriek