Dijkversterking

Noord-Holland is met de rest van Nederland gezegend met de veiligste delta ter wereld. Dat wil Water Natuurlijk uiteraard graag zo houden. Om voorbereid te zijn op klimaatverandering, zijn de eisen voor de hoogte van dijken recent aangepast. Het voldoen aan deze verscherpte veiligheidseisen is een keihard uitgangspunt. Over de manier waarop we dit willen realiseren hebben we onze eigen, samenhangende, toekomstgerichte visie.

Het versterken van onze dijken kan op een  technocratische wijze worden aangepakt, waarbij de dijk alleen verhoogd en verbreed wordt. Vaak gaat dit ten koste van het landschap, monumenten en de natuurlijke omgeving. Water Natuurlijk is daarentegen groot voorstander van een integrale aanpak, waarin juist wel met alle waardevolle aspecten rekening wordt gehouden. Wij menen dat we op een slimme manier de dijken kunnen versterken. Dit met behoud van veiligheid en met minder kosten dan de klassieke vormen van dijkversterking. En met oog voor de omgeving.

Het is daarom heel belangrijk om met andere partners, zoals Rijkswaterstaat, de Provincie en de Recreatieschappen, samen te werken. Dan kunnen we goede combinaties maken, waarbij onze veiligheid hand in hand gaat met verbetering van de natuur, verfraaiing van het landschap en met recreatie. Op geschikte plaatsen kunnen we kleinere oeverdijken aanleggen, moeraszones ontwikkelen en glooiende oevers met een rijke flora en fauna creëren.

Onze dijken dienen bloeiende linten in het landschap te zijn, die wandelaars en fietsers zo optimaal mogelijk uitnodigen er gebruik van te maken. Dijkversterking kan daarnaast gecombineerd worden met het creëren van strandjes aan gezond water en visplaatsen. Met behoud van veiligheid dus.

De dijken langs de Waddenzee vormen de scheiding tussen zoet en zout water. Versterking van deze dijken biedt de mogelijkheid om deze scherpe grens te “verzachten”.  Bijvoorbeeld door binnendijks broedeilanden voor sterns aan te leggen of gemalen passeerbaar te maken voor vis. Zout kwelwater kan worden weggevangen met brede dijksloten, welke aantrekkelijk zijn voor brakke natuur. De reeks nieuwe binnendijkse natuurgebieden op Texel zijn hiervan een goed voorbeeld. Ze maken het eiland bovendien aantrekkelijker voor toeristen en leveren hierdoor een directe bijdrage aan de economie.

Dijk-Edam-Volendam

Toon alle berichten in deze rubriek