Een feestelijke en hoopgevende CHI-vergadering

Installatie Sjon Wagenaar en Nelleke Domburg

8 mei 2019 kiest het algemeen bestuur de 5 heemraden en stelt ze het coalitieprogramma 2019-2023 vast.

Vanaf de publieke tribune beleef ik een zeer positieve en stimulerende avond.

De jaarrekening 2018 wordt met veel complimenten vastgesteld. Daarna volgen nog enkele (hamer)stukken.
Dan worden de scheidende dagelijks bestuur- en algemeen bestuursleden op hoffelijke wijze uitgezwaaid door dijkgraaf Luc Kohsiek.
Speciale lovende woorden wijdt hij aan zittende heemraad Kees Stam, die van plaats wisselt met zijn partijgenoot Marjan Leijen.
Zij nu de heemraad, hij AB-lid.

Dan volgen de resultaten van anderhalve maand formatiebesprekingen, de benoeming van de voorgedragen 5 heemraden.
Alle heemraden worden met 25 of meer van de 29 stemmen gekozen! Daar spreekt veel goodwill van het gehele College van Hoofdingelanden uit. Groen Water en Land werd met 7 zetels de grootste. GWL levert daarom twee heemraden: Rob Veenman en Klazien Hartog.
Tweede grote partij is de PvdA (4 AB-leden), met dus Marjan als heemraad. Onze Ruud Maarschall gaat dus door, zij het met een andere portefeuille. Siem Jan Schenk gaat door als heemraad namens de geborgde zetels van de LTO.

In de commissie Water en Wegen zit Saskia Borgers, in de commissie Bestuur, Middelen en Waterketen zit Eva Tannehill, onze fractievoorzitter. Voorzitter van de commissie BMW wordt Fijko van der Laan van de PvdA. Wim Hamers van de Kamer van Koophandel (3 geborgde zetels) wordt voorzitter van BMW. Als steunfractieleden worden van ons Sjon Wagenaar (opnieuw) en Nelleke Domburg beëdigd.

Het coalitieakkoord wordt ook door de voltallige oppositie onderschreven, ook dat duidt natuurlijk op Raads-brede goodwill.
Ik vind dat de oppositie zich veel constructiever opstelt dan vier jaar geleden:
de VVD hoewel ze weer niet meedoen
het CDA, dat van 4 naar 2 zetels terugviel en daarom uit het D&H (Dijkgraaf en Heemraden) moest treden
Peter Vonk van de Algemene Waterschapspartij. Elly Koning van Natuurlijk Boeren-Burger_Waterbelang verloor een zetel en zit er nu alleen.

Daarna volgden nog een borrel, maar moest ik naar één van de laatste treinen, volgende dag watercongres in Veenendaal…

Gerrit Rot, oud-steunfractielid Water Natuurlijk en bodemvocht-hydroloog

Toon alle berichten in deze rubriek