Excursie Ilperveld

In het zuiden van ons beheersgebied ligt een natuurgebied waar de Water Natuurlijk factie inmiddels een bijzondere band mee heeft: Het Ilperveld. Middenin campagnetijd plantten Water Natuurlijk kandidaten een voedselbos in dit veengebied, tijdens de NLdoet-dag. Jan, onze begeleider die dag, bood ons een rondleiding door het gebied aan. Een aanbod dat we graag aannamen als ontspanning na de intensieve coalitie-onderhandelingen. En dus varen we op 11 mei met twee bootjes door het Ilperveld. We leren over het ontstaan van Noord-Holland en over laag – en hoogveengebieden, over cranberries en weidevogels en over kansen voor nieuwe soorten landbouw en recreatie. Als Water Natuurlijk fractie willen we dit soort natuurgebieden graag behouden, de bodemdaling in deze gebieden tegengaan door het waterpeil te

verhogen en nieuwe kansen voor landbouw en recreatie onderzoeken.

 

Hieronder een fotoverslag

Oud heemraden (algemeen bestuurders) Lydia Snuif en Gerard Roosloot genieten na jaren van toegewijde inzet.
v.l.n.r. Eva Tannehill (fractievoorzitter), Ruud Maarschal (Dagelijks bestuurder), Sjon Wagenaar (steunfractielid), Arie de Graaf, Karen Jonkers (regiobestuur)
Voldoende vogelaars in onze fractie om deze vogel te herkennen. Wat denkt u?
Jan vertelt bevlogen over het ontstaan van Hoogveen, uitheemse beplanting en agrarische mogelijkheden.
Zon, water, & mooie natuur: het recept voor een heerlijke middag
Aan de beplanting is te zien hoe oud en hoe nat het veen is.
Van welke soort is dit ei?
Cranberries voor het oprapen
Hoe toepasselijk: Onze dagelijks bestuurder Ruud Maarschal aan de helm. Hij vertelde hoe het gebied door de jaren heen veranderd is.
Toon alle berichten in deze rubriek