Excursie Ilperveld

In het zuiden van ons beheersgebied ligt een natuurgebied waar de Water Natuurlijk factie inmiddels een bijzondere band mee heeft: Het Ilperveld. Middenin campagnetijd plantten Water Natuurlijk kandidaten een voedselbos in dit veengebied, tijdens de NLdoet-dag. Jan, onze begeleider die dag, bood ons een rondleiding door het gebied aan. Een aanbod dat we graag aannamen als ontspanning na de intensieve coalitie-onderhandelingen. En dus varen we op 11 mei met twee bootjes door het Ilperveld. We leren over het ontstaan van Noord-Holland en over laag – en hoogveengebieden, over cranberries en weidevogels en over kansen voor nieuwe soorten landbouw en recreatie. Als Water Natuurlijk fractie willen we dit soort natuurgebieden graag behouden, de bodemdaling in deze gebieden tegengaan door het waterpeil te verhogen en nieuwe kansen voor landbouw en recreatie onderzoeken.

Hieronder een fotoverslag (klik op één van de foto’s om te vergroten)

Toon alle berichten in deze rubriek