Bestuur aan ’t woord – 15 juni 2017

Op 14 juni stond het meerjarenplan op de agenda. Voor Water Natuurlijk aanleiding om onze visie op de toekomst van het waterschap uiteen te zetten. Terwijl het meerjarenplan tot en met 2021 loopt, keek WN alvast maar een paar honderd jaar vooruit. Op de langere termijn gaan we hoogstwaarschijnlijk met een enorme zeespiegelstijging te maken krijgen. Een grote uitdaging voor het HHNK. Bij het formuleren van een nieuwe deltavisie, en met de meest recente klimaatvoorspellingen van het KNMI, komen we hier vast op terug. Tevens vroeg WN aandacht voor de inspanningen die nog nodig zijn om ons water schoner en gezonder te krijgen. Ten aanzien van medicijnresten, hormonen en microplastics zullen we onze zuiverings-technieken moeten aanscherpen. Waarbij ook het terugwinnen van grondstoffen steeds belangrijker wordt. Verder is Water Natuurlijk voorstander van een integrale afweging en goede samenwerking met de provincie, gemeenten, natuurorganisaties, bedrijven en alle andere relevante partners. 

Toon alle berichten in deze rubriek