Bestuur aan ’t woord – 16 november 2017

Hoogtepunt van deze vergadering, waar de begroting 2018 op de agenda stond, was het indienen en aannemen van de motie over de achteruitgang van de insectenpopulatie in Europa. Tot mijn grote voldoening werd de motie gewijzigd door een verwijzing naar het wetenschappelijke onderzoek van EIS-Nederland/SOVON. (Als duiker heb ik belangstelling voor de macroflora en -fauna). Over de commissievergaderingen (het proces is niet efficiënt), waar de begroting werd voorbereid was ik minder enthousiast wegens het niet voldoende ‘doorbijten’ van financiële onderwerpen gerelateerd aan de begroting. Is de CHI een lam of een leeuw (Vondeling)? 

Dat werd in deze vergadering iets gecorrigeerd doordat er relevante onderwerpen aan de orde werden gesteld, zoals ‘de financiering van structurele lasten door structurele baten’, ‘de structuur van de reserves’ etc. 

Opgewekter werd ik van de onderwerpen, zoals de nazuivering van resistente bacteriën, medicijnresten en microplastics. En de 30 miljoen die hiervoor beschikbaar schijnt te staan. 

Toon alle berichten in deze rubriek