Bestuur aan ’t woord – 22 september 2017

De klimaatverandering doet zich – naast op Sint Maarten – ook hier voelen. Van 30 augustus tot 19 september is er 275 mm regen gevallen. Dat is net zoveel als normaal in vier maanden! Wij zijn redelijk door deze stresstest gekomen, maar alle bijdragen aan het vergroten van onze waterberging zijn welkom. Gemeenten kunnen nog veel doen door parkeerplaatsen en wandelpaden groener en waterdoorlatend aan te leggen. 

Terugkijkend naar de eerste twee jaar van dit college, wil Water Natuurlijk dat de belofte nagekomen wordt om een visie te ontwikkelen op veenweide, bodemdaling en vissen. 

De provincie is net gestart met de ontwikkeling van de omgevingsvisie, die spreekt zich uit tot 2050, dus zal dan zeker de eerste tien jaar de omgeving bepalen. Water Natuurlijk wil hierin voldoende aandacht voor gezond water, bloemrijke bermen en het landschap borgen. De dijkgraaf heeft nu toegezegd het bestuur mee te nemen in deze ontwikkeling. 

Toon alle berichten in deze rubriek