Lasten eerlijker verdelen tussen betaler en gebruiker

De belasting voor ons watersysteem (dat wil zeggen: droge voeten, onderhoud poldersystemen en waterkwaliteit) wordt berekend volgens het wettelijk vastgelegde methode Delfland. De heffing is gebaseerd op de economische waarde van het te beschermen eigendom. Hoe meer een gebied waard is, hoe meer je betaalt. Natuurbeheerders hoeven daardoor minder te betalen dan agrariërs: natuur heeft een lage economische waarde dan landbouwgebied.

De eigenaren van “gebouwd eigendom” – woningen en bedrijfspanden – en “ingezetenen” oftewel inwoners van de regio Hollands Noorderkwartier brengen 90% van het budget van ons waterschap binnen. De eigenaren van agrarische land – de groep ongebouwd – ongeveer 10%.

Het waterschap investeert een stuk minder in recreatie en natuur, dan dat recreanten eraan betalen.

Water Natuurlijk wil de verhouding tussen betalers en uitgaven verbeteren. Er moet meer geld gaan naar recreatie en waterkwaliteit, zodat zij die het inbrengen er ook van kunnen genieten.

Sommige individuele agrarische bedrijven betalen veel voor het waterschap, tot enkele duizenden euro’s. Dat is waar. Het waterschap doet echter ook veel voor de agrariërs: Zij houden het polderpeil precies op het niveau, dat de agrariërs graag willen. En zorgen voor een goede waterinfrastructuur.

Vanwege klimaatverandering en toenemend kwelwater vindt Water Natuurlijk, dat het door agrariërs gewenste lage waterpeil niet meer in alle gevallen de beste oplossing. Het waterbeheer kan beter en een stuk goedkoper, door het waterpeil aan te passen aan de omstandigheden en door de teelt aan te passen aan het water, dan andersom.

Toon alle berichten in deze rubriek