MVO met maatschappelijke impact

Op 26 mei 2021 sprak Saskia Borgers als bestuurder van HHNK op de bijeenkomst “aan de slag met het biokompas”  van de unie van Waterschappen. Zij gaf haar pitch over biodiversiteit als vanzelfsprekende taak van een zelfbewuste overheid die maatschappelijke impact wil maken. Hieronder haar betoog.

Onze waterschappen zorgen voor veilige dijken, gezond en voldoende oppervlaktewater, en voor het zuiveren van afvalwater. De afgelopen jaren zijn daar volgens sommigen nieuwe taken aan toegevoegd. Zoals biodiversiteitsherstel, duurzaamheid, energiebesparing en maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan alsook het zijn van een inclusieve organisatie. Maar zijn dit wel nieuwe taken? Of zijn het taken die behoren bij een overheid die bewust is van haar rol in de keten. Een overheid die bij al haar keuzes die bijdragen aan een product of dienst weegt of ze impact hebben op de externe omgeving. Wat mij betreft is het tijd voor een écht maatschappelijk verantwoorde overheid met maatschappelijke impact.

Maatschappelijke impact creëren is: ons volledig bewust zijn van de impact van onze werkzaamheden  op natuur, milieu en mensen – waarbij je continue weegt wat de consequenties zijn van de totstandkoming van je producten en diensten om daar vervolgens in bij te stellen.

Bijdragen aan biodiversiteit, duurzaamheid en sociale doelen zijn dan ook geen nieuwe of andere kerntaken, het zijn factoren die bijdragen aan het leveren van een zorgvuldige en goede dienst of product. Waardoor onze diensten en producten overeenkomen met wat onze bedoeling is – namelijk het zijn van een verantwoorde overheid.

Practise what you preach.

Als we ons een maatschappelijk verantwoorde overheid noemen zullen we dat moeten doen via onze marketing – impact – en onze producten/diensten.

Ze horen bij onze due diligence, ofwel de gepaste zorgvuldigheid.

Door ons af te vragen of we daadwerkelijk kunnen bijdragen en of we een wezenlijk maatschappelijk probleem oplossen terwijl wij zaken doen, komen we wellicht tot andere afwegingen in de keten.

De meeste overheden hebben MVO beleid. We kunnen zeggen CHECK, Done, vakje groen gekleurd. Het lijkt daarmee op risico management. We hebben gedaan wat we moesten doen, en wat de consument van ons heeft gevraagd. We kunnen door met wat we deden. Het krijgt dan bijna het etiket greenwashing. Waarbij je willekeurig kan bijdragen aan biodiversiteit, duurzaamheid en een inclusieve samenleving.

Het gaat niet alleen om wat we doen, maar ook hoe en met wie we en voor wie we het doen.

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, sociaal-maatschappelijke opgaven, het zijn allemaal multidisciplinaire opgaven waar geen enkele partij individueel de oplossing voor heeft.

We moeten hierin echt samen optrekken, als overheden maar ook met kennisinstellingen, bedrijfsleven en betrokken burgers. De tijd van ieder voor zich en je alleen bezighouden met je ‘eigen kerntaken’ is voorbij.

Willen we als waterschap daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan moeten we ons beoordelingskader aanpassen. Dan maken we voor al onze producten en diensten een strategische routekaart en gaan we zoveel mogelijk voor keuzes in de keten die elkaar versterken op biodiversiteit, duurzaamheid, circulariteit en de inclusieve samenleving. Deze verkiezen we boven de conventionele uitvoering. Dan gaan we dus niet voor de voordeligste of meest ‘effectieve’ keuzes. Maar voor oplossingen met de beste maatschappelijke impact en met een zo’n klein mogelijke ecologische footprint.

Ons MVO beleid, is daarmee een goede start……maar nu een stap verder; op naar daadwerkelijke impact! Van maatschappelijk verantwoord naar ‘maatschappij inclusief’.

Toon alle berichten in deze rubriek