Peilverhoging in de Burkmeer

Op woensdag 12 mei heeft het algemeen bestuur van ons waterschap unaniem ingestemd met het peilbesluit Burkmeer. Het algemeen bestuur neemt wel vaker peilbesluiten maar met dit voorstel was iets bijzonders aan de hand. Met dit peilbesluit heeft het waterschapsbestuur namelijk besloten om het waterpeil in de Burkmeer te verhogen. En dat is een belangrijke en positieve ontwikkeling.

”Dit is een super initiatief van de gemeente Amsterdam. We hopen dat er meer progressieve gemeenten volgen met dit soort pilots.”

De Burkmeer is een kleine droogmakerij, gelegen naast de vroegere grofvuilstort en nu recreatiegebied de Volgermeer. De droogmakerij ligt in Laag-Holland, een gebied waar bodemdaling een groot probleem is. Door het structureel laag houden van het waterpeil ontstaat er veenoxidatie met alle gevolgen van dien. Bodemdaling leidt tot grote problemen zoals CO2-uitstoot en teruggang in natuur- en waterkwaliteit. De veenweides in en buiten ons beheersgebied zijn jaarlijks goed zijn voor 4 tot 7 megaton CO2-uitstoot. Dit is de helft van de CO2 die Nederland volgens de Klimaatwet in 2050 mag uitstoten. Genoeg reden voor actie dus.

De gemeente Amsterdam, de eigenaar van de Burkmeer, wil de droogmakerij vernatten om bodemdaling tegen te gaan en de biodiversiteit in de Burkmeer te verbeteren. Hiervoor heeft ze bij het waterschap toestemming gevraagd. Water Natuurlijk moedigt deze ontwikkeling aan. Fractievoorzitter Luuk Zaal: ‘’Dit is een super initiatief van de gemeente Amsterdam. We hopen dat er meer progressieve gemeenten volgen met dit soort pilots. En los van deze vernatting via het oppervlaktewaterpeil moeten we via technieken als peilgestuurde drainage ook werken aan het vernatten van het grondwaterpeil. Door op al deze manieren te werken aan vernatting dragen we ons steentje bij aan het behalen van onze klimaatdoelen.’’  

Toon alle berichten in deze rubriek