Ruud Maarschall zwaait af, WN draagt opvolger voor

Vijfeneenhalfjaar inzet voor HHNK
Ruud Maarschall (73) stopt na ruim vijfeneenhalf jaar als hoogheemraad namens Water Natuurlijk. Het functioneren als DB-lid valt voor Ruud minder goed te combineren met zijn gezondheid. Daarom heeft hij besloten om per 11 november 2020 terug te treden als dagelijks- en algemeen bestuurslid.  De afgelopen jaren zette Ruud zich op vele thema’s in, waaronder waterketen, biodiversiteit en duurzaamheid.

Als portefeuillehouder middelen heeft Ruud zich in de afgelopen maanden onvermoeibaar ingezet om de effecten van COVID-19 op het huishoudboekje van HHNK goed op te vangen. Met het meerjarenperspectief laat hij een financieel robuuste en gezonde organisatie achter.

Ruud Maarschall

Niet alleen op financieel gebied heeft Ruud resultaat geboekt. Als portefeuillehouder duurzaamheid stond hij in 2017 aan de wieg van het klimaat- en energieprogramma van ons waterschap. Met dit programma is HHNK in 2025 klimaatneutraal. Op dit moment zijn er al tienduizenden zonnepanelen geïnstalleerd bij onder andere rioolwaterzuiveringsinstallaties en gemalen, waarbij vele duizenden kW’s aan duurzame energie wordt opgewekt.

Met zijn grote kennis en ervaring op belangrijke onderwerpen zoals biodiversiteit en klimaat is Ruud de afgelopen jaren van onschatbare waarde geweest voor het waterschap en onze fractie. Altijd kalm en op de inhoud. We zijn Ruud ontzettend dankbaar voor zijn inzet en tomeloze energie en zijn blij dat hij op de achtergrond actief wilt blijven voor onze partij. Meer informatie over een officieel afzwaaimoment voor Ruud wordt binnenkort bekend gemaakt.

Saskia Borgers

Voordracht nieuwe hoogheemraad
Met het afzwaaien van Ruud ontstaat er een vacature in het dagelijks bestuur van Hollands Noorderkwartier. De fractie Water Natuurlijk is verheugd om te melden dat zij Saskia Borgers uit Spierdijk (51) wil voordragen als nieuwe hoogheemraad. Saskia is sinds de afgelopen verkiezingen algemeen bestuurslid en heeft vele jaren ervaring binnen het publieke domein.

Als oud-directeur-generaal bij het ministerie van VROM, gemeentesecretaris van Purmerend en Haarlem en interim-directeur van twee omgevingsdiensten brengt Saskia een schat aan ervaring en expertise mee. Saskia is verheugd over haar voordacht:

‘’Ik ben ontzettend blij met het vertrouwen van mijn fractie en de leden van Water Natuurlijk. Ik ga mij met net zoveel energie en passie inzetten als Ruud dit heeft gedaan zodat ik de standpunten van onze partij zo goed mogelijk kan realiseren. Verder zie ik uit naar de collegiale samenwerking met mijn toekomstige collega’s in het dagelijks bestuur en hernieuwde samenwerking met collega’s in het AB. De inbreng van het algemeen bestuur wil ik graag maximaal meenemen en inbrengen in de voorstellen en besluiten die we de komende jaren gaan nemen.’’

Het algemeen bestuur dient de voordracht van Saskia te bekrachtigen. Tijdens de vergadering van 11 november staat de voordracht op de agenda.

Nieuw lid algemeen bestuur
Omdat Ruud heeft aangegeven dat hij ook stopt als algemeen bestuurslid zal Luuk Zaal (21) uit Broek in Waterland zijn plek in het algemeen bestuur innemen. Het waterschap is geen onbekend terrein voor Luuk: als jeugdbestuurder bracht hij het

waterschap drie jaar lang onder de aandacht van zijn leeftijdsgenoten. Recentelijk verving hij Eva Tannehill al als algemeen bestuurslid vanwege haar zwangerschap. Luuk neemt ook het fractievoorzitterschap
op zich. Hij zal samen met Eva fractielid zijn voor Water Natuurlijk.

We zien de komende drie jaren met plezier tegemoet waarbij we mooie stappen gaan maken.

Toon alle berichten in deze rubriek