Verduurzamen – hoe dan?

Met het waterschap duurzaam zorgen voor schoon, voldoende en veilig water

Wil maar 5% van de Nederlanders snel en extra verduurzamen?

Water…
… voorwaarde voor leven. Een mens kan 40 dagen zonder voedsel, maar maximaal 3 zonder water. Het is de enige natuurlijke bron van drinken dat bestaat, voor een gezonde levensstijl hoor je elke dag 2 liter water te drinken. Dus sta even op en pak een glaasje water.

Ben je er weer? Gezien het belang van water voor ons bestaan, hoort zorgvuldig omgaan met water bij een duurzame levensstijl. Gemiddeld gebruiken we in Nederland 133,4 liter drinkwater per persoon per dag. Dat is een hoop meer dan de 2 liter die we per dag moeten drinken. Het reinigen van al dat water kost ons natuurlijk handen vol geld, zowel aan de voorkant (via drinkwaterbedrijven), als aan de achterkant (rioolwaterzuiveringsbedrijven). Daarnaast leven we natuurlijk in een grote badkuip, en dagelijks werken dijken, duinen en gemalen hard om te zorgen dat we droge voeten houden. Zorgen voor water, dat doen we al eeuwen samen: via de waterschappen. En die zullen met de klimaatsverandering alleen nog maar harder moeten werken om te zorgen voor schoon, voldoende en veilig water.

Waterschappen?
Nu denk je misschien: de waterschappen? Wat is dat? Het is het overheidsorgaan dat niemand kent, maar voor iedereen belangrijk is. Eigenlijk jammer dat we deze overheid niet goed kennen: het is onze oudste democratische instelling, typisch Nederlands, super belangrijk en onze inzet als bewoners kan zoveel verschil maken voor een succesvolle transitie naar een duurzaam watersysteem!
Ik heb wat met water sinds ik in 2012 promoveerde op hoogwaterbeleid. En dus besloot ik van de zomer om me verkiesbaar te gaan stellen voor mijn waterschap: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. – Sidenote: Hoogheemraadschappen waren van oudsher de belangrijke waterschappen met allerlei speciale privileges. De partij voor mij bleek al snel Water Natuurlijk.

Water Natuurlijk is deskundig, groen en duurzaam. Op onze lijst staan allemaal mensen met relevante kennis om het water schoon, veilig en voldoende te houden. We zetten bijvoorbeeld in op water vrij van microplastics en medicijnen, op het tegengaan van bodemdaling en CO2-uitstoot en op het gebruik van innovaties om in te spelen op klimaatverandering.
Water Natuurlijk gelooft dat gezonde natuur en recreatie goed samen kan gaan: wat is er mooier dan op een mooie lentedag varen over de Zaan, wandelen door de duinen en op zomerse dagen zwemmen in zee of meer? Samen met de bewoners van de waterschappen wil Water Natuurlijk zorgen dat we nog heel lang en steeds meer kunnen genieten van ons water.

Wat kan jij doen om mee te zorgen voor ons water?
Ga 20 maart stemmen op de waterschappen. Zorg ervoor dat er kundige mensen in het waterschap zitten die graag op een duurzame manier willen zorgen voor ons water.

Zorg voor het water dat je gebruikt: geen medicijnen of ander raar afval door de gootsteen. Voorkom microplastics door het verminderen van je Polyester kleding en het gebruik van je auto. (de meeste plastics
Bespaar thuis zoveel mogelijk water: niet onnodig de kraan laten lopen, vang je douchewater op, zet je douche niet vol aan, zorg voor waterbesparende wc. (Af)wasmachine en droger alleen aan als ze vol zitten, zet je thee of koffie in een thermosfles en voorkom onnodig water weggooien, enzovoorts.
Zet een waterton in je tuin en gebruik dat water bijvoorbeeld voor de wc.
Raak betrokken bij het waterschap: valt je iets op aan het water in je buurt, of heb je een goed idee? Trek de stoute schoenen aan en neem contact op met iemand waar je op gestemd hebt. Samen weten we namelijk meer.

Toon alle berichten in deze rubriek