Waar water is… Is Bagger

Bagger1Bagger is iets wat we ons leven lang houden.

Het is ons natuurlijke afval. Gewoon een laag slib op de bodem van alle wateren. Grootste veroorzakers zijn de bladeren van de bomen, afgestorven waterplanten en vuil uit de lucht. Omdat we in Europa het laagst liggende land zijn stroomt er bovendien veel bagger naar Nederland. Ook schadelijke stoffen, maar die produceren we natuurlijk ook zelf.

Bagger moeten we opruimen zo nu en dan. Dan krijgen de wateren weer meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is voor alles wat onder water leeft geweldig, maar ook voor ons zelf. Schoon en gezond water is voor de mens lekker om in te zwemmen, te vissen of te varen.

Water Natuurlijk vindt dat baggeren noodzakelijk is. Op een verantwoorde wijze en het liefst oplossen van het bagger probleem dichtbij. Nieuwe creatieve ideeën en ondernemers zoeken die dit werk aankunnen, die het goedkoper, sneller en verantwoord kunnen uitvoeren. Baggerwerkzaamheden kunnen dan geïntegreerd worden aanbesteed, daarmee wordt het baggeren goedkoper.

Bagger moet ook worden omgeslagen tot baggerspecie of ter plekke op een verantwoorde wijze verwerkt zonder dat de woon- en leefomgeving hiervan last ondervindt. Water Natuurlijk stelt dan ook dat baggeren ook kleinschalig kan geschieden, natuurlijk afhankelijk van de situatie. Uitgangspunt blijft dat baggeren zoveel mogelijk lokaal wordt aangepakt. Desnoods met een schep. Een boot kan ook een prima oplossing zijn, de situatie moet dat uitmaken.

Op baggeren mag en kun je niet bezuinigen door niet te baggeren. Nu bezuinigen betekent dat je de zaak doorschuift naar de toekomst en alleen maar erger maakt. Water Natuurlijk wil baggeren snel en effectief uitvoeren, zodat het kosten bespaart en natuurvriendelijker is. Bedenk nieuwe oplossingen, we leven immers in de 21ste eeuw!

Bagger2
Netics met baggerspecie aan het werk
Toon alle berichten in deze rubriek