Water Natuurlijk HHNK op bezoek bij polderwaterberging vliegveld Bergen

Kronkelend langs lootjes land en bunkers toerden we naar onze bestemming: de polderwaterberging van oud-vliegveld Bergen. Een potentieel gebied voor ontwikkeling van eco-huizen, boezemwaterberging en de ontwikkeling van natuur.

Op zaterdag 20 februari 2021 waren hoogheemraad Saskia Borgers en algemeen bestuurders Franke Hoekstra (collega namens Natuurterreinen) en Luuk Zaal op werkbezoek bij een polderwaterberging gelegen op een bijzondere plek, namelijk op het terrein waarop zich vroeger militair vliegveld Bergen bevond. We werden ontvangen door mensen van Duinbehoud om ons te vertellen hoe de nieuwe waterbergingssituatie er uit komt te zien en welke kansen zij nog zien voor ontwikkeling van biodiversiteit.

Het gebied wordt als dat nodig is ingezet als polderwaterberging. Bij hevige regenval kan er op het perceel overtollig water uit omliggende polders worden opgeslagen. In het gebied is ruimte voor ongeveer 35 miljoen liter water. Naast de bergingsfunctie die het landschap heeft is het vooral een aantrekkelijk natuurgebied dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland.

Momenteel werkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan een plan om dit natuurgebied ook in te zetten als boezemwaterberging. Dat betekent dat het gebied tijdens piekbuien ook ingezet kan worden om overtollig water uit de boezem op te slaan. Het gebied krijgt dus een extra functie.

Op uitnodiging van stichting Duinbehoud zijn we bij deze bijzondere plek langsgegaan. Tijdens een wandeling brachten we gezamenlijk de vele kansen voor flora en fauna in kaart. Zo kunnen er natuurvriendelijke(re) oevers worden aangelegd, kan het maaibeheer worden aangepast naar meer biodivers en zijn er verschillende mogelijkheden om de berging aantrekkelijker te maken voor weidevogels.

In samenwerking met stichting Duinbehoud werken we alle opties verder uit. Daarna gaan we ons best doen om, in goede samenspraak met onze collega’s bij het waterschap, te proberen om de kansen voor biodiversiteit over het voetlicht te brengen. Het was een leerzaam werkbezoek en we bedanken de vrijwilligers van stichting Duinbehoud voor hun tijd en toelichting tijdens de wandeling. Het weer kon overigens niet beter want het was een prachtige lentedag. Die we afsloten met zelfgebakken cake.

Toon alle berichten in deze rubriek