Water Natuurlijk-motie over zoetwater en rioolwaterzuivering aangenomen

Op 13 november 2019 is de motie aangenomen die door Eva Tannehil en Saskia Borgers is ingediend. De motie zet het college van dijkgraaf en hoogheemraden aan om in kaart te brengen welke Rioolwaterzuiveringsinstallaties met hun waterlozingen positief kunnen bijdragen aan de zoetwatervoorraad en hoe ze dat willen bewerkstelligen. De motie werd naast Water Natuurlijk gesteund door PvdA,VBNE en AWP. 

Toon alle berichten in deze rubriek